Ateliér Laboratórium fotografie

fotografia + experiment + presahy + hra

Realita/Absurdita
Barbora Kapustová: Realita/Absurdita, 2020.
Čakanie na Godota
Dominik Demčák: Čakanie na Godota, 2020.
Realita/Absurdita
Barbora Kapustová: Realita/Absurdita, 2020.
Rozmedzie
Katarína Cabala: Rozmedzie, 2020.

Ateliér LABORATÓRIUM FOTOGRAFIE je o širokom rozpätí fotografického média od konceptuálnej, dokumentárnej a výtvarnej fotografie, až po jeho presahy do iných médií, ako je video, performancia, inštalácia, maľba, pričom študenti sú vedomostne uvádzaní do problematiky celých dejín umenia. Dôraz je kladený na experiment, pričom sa nepodceňuje zvládnutie remesla. V ateliéri sa riešia nielen globálne problémy, ale aj napríklad hľadanie alternatívy k súčasnému poňatiu konzumného života. Pozornosť je venovaná aj archetypom a ďalším jedinečným javom našej regionálnej súčasnosti. Počas semestra intenzívne konzultujeme, študujeme literatúru, chodíme na výstavy, tvorivé dieľne a pozývame zaujímavých ľudí na prednášky. V procese je preferovaná otvorená komunikácia a osobný kontakt, aby študent mohol nájsť seba samého a svoje miesto v umení. Tvorivé dielne sú na Slovensku ale aj v zahraničí, pričom spolupracujeme s inými školami a inštitúciami. Výsledky prezentujeme na ateliérových, katedrových a ďalších výstavách, súťažiach a iných prehliadkach doma aj v zahraničí. Vydali sme viacero katalógov, ktoré dokumentujú práce študentov na rôznych projektoch. Ateliér obohacujú aj doktorandi, ktorí vedú parciálne úlohy pre študentov a zasväcujú ich do svojich výskumov. Zvládnutie vyjadrenia myšlienok vizuálnym jazykom je základným smerovaním ateliéru.