Prípravný kurz dizajnu

Cieľom prípravného kurzu dizajnu je oboznámiť študentov prvého ročníka našej katedry s postupmi a krokmi v práci dizajnéra od zadania témy až po vlastné dizajnérske riešenia.

Dynamika, rotácia, rozpad pohybu
Jakub Reidl: Dynamika, rotácia, rozpad pohybu, 2019.
Dynamika, rotácia, rozpad pohybu
Dynamika, rotácia, rozpad pohybu, 2019.
Dynamika, rotácia, rozpad pohybu
Jakub Reidl: Dynamika, rotácia, rozpad pohybu, 2019.
Dynamika, rotácia, rozpad pohybu
Anton Myloserdnyi: Dynamika, rotácia, rozpad pohybu, 2019.
Dynamika, rotácia, rozpad pohybu
Diego Hernando: Dynamika, rotácia, rozpad pohybu, 2019.
Hokerlík
Jakub Reidl: Hokerlík, 2018.
Hokerlík "Alexfúk"
Alexander Binder: Hokerlík "Alexfúk", 2018.
Hokerlík
Georgios Somarakis: Hokerlík, 2018.
Hokerlík  "Zuzana"
Diego Hernando: Hokerlík  "Zuzana", 2018.
Inštalácia lampa a nôž
Inštalácia lampa a nôž, 2017.
Inštalácia lampa a nôž
Inštalácia lampa a nôž, 2017.
Inštalácia lampa a nôž
Inštalácia lampa a nôž, 2017.
Kresba
Diego Hernando: Kresba, 2019.
Kresba
Dominik Medveď: Kresba, 2019.
Kresba
Anton Myloserdnyi: Kresba, 2018.
Lampa
Erika Remencová: Lampa, 2017.
Lampa
Natália Golianová: Lampa, 2017.
Lampa, z inštalácie
Lampa, z inštalácie, 2017.
Lampa
Jan Perháč: Lampa, 2017.
Nôž
Voloďa Serhačov: Nôž, 2017.
Nôž
Zuzana Gulčíková: Nôž, 2017.
Nôž
Erika Remencová: Nôž, 2017.
Pamäť
Erika Remencová: Pamäť, 2018.
Pamäť
Erika Remencová: Pamäť, 2018.
Pamäť
Erika Remencová: Pamäť, 2018.
Pamäť
Erika Remencová: Pamäť, 2018.
Pamäť, z inštalácie
Pamäť, z inštalácie, 2018.
Pamäť
Andrej Nagyi: Pamäť, 2018.
Pohyb
Matej Kokles: Pohyb, 2018.
Pohyb
Samuel Rodzenák: Pohyb, 2018.
Svietnik
Timea Kepová: Svietnik, 2019.
Svetnik
Dominik Medveď: Svetnik, 2019.
Svietnik
Juraj Olejár: Svietnik, 2019.
Svietnik
Jakub Reidl: Svietnik, 2019.
Futbalový pohár, súťaž
Jakub Reidl: Futbalový pohár, súťaž, 2018.
Futbalový pohár, súťaž
Šimon Baran: Futbalový pohár, súťaž, 2018.
Futbalový pohár, súťaž, 2. miesto
Georgios Somarakis: Futbalový pohár, súťaž, 2. miesto, 2018.
Futbalová pohár, súťaž, zrealizovaný víťazný návrh na štadióne v Nitre, Mário Coufal
Mário Coufal: Futbalová pohár, súťaž, zrealizovaný víťazný návrh na štadióne v Nitre, Mário Coufal, 2018.
Futbalová pohár, súťaž, zrealizovaný víťazný návrh
Mário Coufal: Futbalová pohár, súťaž, zrealizovaný víťazný návrh, 2018.
Futbalový pohár, inštalácia
Futbalový pohár, inštalácia, 2018.
Futbalový pohár, inštalácia
Futbalový pohár, inštalácia, 2018.
Futbalový pohár, súťaž a inštalácia na Slovenskom futbalovom zväze
Futbalový pohár, súťaž a inštalácia na Slovenskom futbalovom zväze, 2018.
Futbalový pohár, pohár v rukách víťazov z Trnavy
Mário Coufal: Futbalový pohár, pohár v rukách víťazov z Trnavy, 2019.

Prípravný kurz dizajnu na VŠVU je samostatný ateliér, ktorý je po novom venovaný výhradne študentom prvého ročníka katedry dizajnu. Nakoľko som mal možnosť učiť nové prípravné kurzy od zimného semestra v 2017 do konca letného semestra 2019 myslím, že nový prístup je zaujímavý a výsledky boli dobré.

Počas semestrov realizujú študenti štyri odlišné zadania - témy, každú časovo počas polovice daného semestra. Vždy nové témy sú im zadávané tak aby boli zvládnutelné približne za 6 a pol týždňa od zadania a úvodných rešerší až po realizáciu výsledných modelov. Témy zadávame v spolupráci s asistentami z jednotlivých ateliérov (Art dizajn, Industrial dizajn, Interiér dizajn a Transport dizajn) tak aby sa študenti oboznámili so smerovaním jednotlivých ateliérov, ich myslením a spôsobom práce. Spoločné konzultácie im dávajú môžnosť zoznámiť sa zo špecifikami jednotlivých prístupov, tak rozdielnymi v každom z nich. Samotný proces od zadania témy prechádza cez počiatočné oboznámenie sa z problematikou, následné spracovanie rešerše cez hľadanie vlastných návrhov v kresbe. Dôraz je kladený na inovatívnosť, zaujímavosť nápadov, kreatívnosť. Prebiehajú denné konzultácie často v prítomnosti a zapojení ostatných študentov do debaty o daných témach. Dôležitým a citlivým obdobím je výber najlepšieho nápadu - riešenia, ktoré bude študent ku koncu procesu realizovať. Selekcia počtu nápadov na tie dobré a reálne zhotovitelné je aj obdobím zhotovovania prvých pracovných modelov, hľadania vhodných materiálov a technologických postupov. Vybraním konečného riešenia študent začína obdobie realizácie modelu na ktoré má zhruba dva týždne. Modely podľa zadanej témy realizuje v životnej veľkosti alebo v únosnej mierke. Materiálovo aj technologicky je výroba konečného modelu závislá aj od možností študenta a školy. V rámci konzultácií sa hľadá aj najvhodnejší variant výroby modelu ako technologicky tak aj finančne. 

Prípravný kurz končí povinnou obhajobou vždy na konci semestra, kde študent pred katedrovou komisiou ústne obhajuje vždy naraz dve spracované témy. Povinnosťou okrem obhajoby je vystavenie výsledného modelu(ov) a ak nie je dané inak aj výstup v plagáte v dohodnutom rozmere. V spojitosti s predmetom Základy dizajnérskej tvorby študenti vystavia v kresbe aj prípravné kresby k jednotlivým kurzom.

Dôraz je kladený aj na pracovné návyky, zdokonalovanie technologických zručností a v neposlednom rade aj na prítomnosť študenta v ateliéri a tiež na spoluprácu s ostatnými kolegami. Zadávanie rôznych tém a ich realizácia v užšom kolektíve prináša jednotlivým študentom nové poznatky, vedomosti a zručnosti.  

Cieľom prípravného kurzu dizajnu je oboznámiť študentov prvého ročníka našej katedry s postupmi a krokmi v práci dizajnéra od zadania témy až po vlastné dizajnérske riešenia. Zadanie tém a konzultácie orientované na jednotlivé ateliéry pomôžu študentom oboznámiť sa s jednotlivosťami a spôsobom uvažovania a práce v nich. V neposlednom rade umožnia študentom v rámci realizácie projektov oboznámiť sa z technológiami možnosťami, strojovým a nástrojovým vybavením školy a tiež s pracovníkmi v dielňach a na jednotlivých pracoviskách.

Václav Kautman