Inžiniersky kabinet

Základným pilierom tohto kabinetu je inžiniersko-architektonický predmet Konštrukcie v architektúre. Náplňou predmetu je rozpracovanie študentských návrhov s dodržiavaním funkčných, konštrukčných, technických a technologických zásad navrhovania stavieb.

Inžiniersky kabinet
Inžiniersky kabinet, 2015.
Diplomové práce
Diplomové práce, 2015.
Architektonické inžinierstvo ako výtvarné umenie
Architektonické inžinierstvo ako výtvarné umenie, 2015.
Od nápadu k riešeniu
Od nápadu k riešeniu, 2015.
Detail ako šperk
Detail ako šperk, 2015.
Inžiniersky kabinet
Inžiniersky kabinet, 2015.
Inžiniersky kabinet
Inžiniersky kabinet, 2015.
Inžiniersky kabinet
Inžiniersky kabinet, 2015.
Inžiniersky kabinet
Inžiniersky kabinet, 2015.
Inžiniersky kabinet
Inžiniersky kabinet, 2015.
Inžiniersky kabinet
Inžiniersky kabinet, 2015.
Detailná interpretácia
Detailná interpretácia, 2015.

Študenti si dobrovoľne vyberú architektonický návrh. Podmienkou je rozpracovanie ich vlastného architektonického návrhu, ktorý rozpracujú do podrobnosti jednostupňového projektu, z ktorého je zrejmé funkčné využitie, statické, konštrukčné riešenie a technické vybavenie. Na projekte spolupracujú viacerí externí odborníci prevažne zo Stavebnej fakulty STU v Bratislave, ale aj odborníci z praxe. Študenti majú zabezpečené odborné konzultácie zo stavebných profesií a to: zo statiky, stavebnej konštrukcie, akustiky, stavebnej ekonómie, tepelnej techniky  a technických zariadení budov. Výnimočnosť predmetu Konštrukcie v architektúre je predovšetkým v jedinečnosti architektonických foriem dokumentovaným konkrétnym realizovateľným návrhom konštrukcie. Individuálne riešenie projektov si vyžaduje hľadanie konštrukčných stratégií. Pedagóg tak musí reagovať na súčasné trendy a viesť partnerský dialóg so študentom. Architektonické idey sa takto pretavujú do unikátnych reálnych stavebných konštrukcií. 

Inžiniersky kabinet – Festival
Publikácie Inžinierskeho kabinetu
Publikácie Inžinierskeho kabinetu, 2016.
Publikácie Inžinierskeho kabinetu
Publikácie Inžinierskeho kabinetu, 2016.
Publikácie Inžinierskeho kabinetu
Publikácie Inžinierskeho kabinetu, 2016.
Publikácie inžinierskeho kabinetu
Publikácie inžinierskeho kabinetu.
Publikácie inžinierskeho kabinetu
Publikácie inžinierskeho kabinetu, 2017.
Publikácie inžinierskeho kabinetu
Publikácie inžinierskeho kabinetu, 2017.
Publikácie inžinierskeho kabinetu
Publikácie inžinierskeho kabinetu, 2017.
Publikácie inžinierskeho kabinetu
Publikácie inžinierskeho kabinetu, 2017.
Publikácie inžinierskeho kabinetu
Publikácie inžinierskeho kabinetu, 2017.
Architektonika 2015
Architektonika 2015, 2015.
Architektonika 2015
Architektonika 2015, 2015.
Architektonika 2015
Architektonika 2015, 2015.
Architektonika 2015
Architektonika 2015, 2015.
Architektonika 2015
Architektonika 2015, 2015.
Architektonika 2015
Architektonika 2015, 2015.
Architektonika 2015
Architektonika 2015, 2015.
Architektonika 2015
Architektonika 2015, 2015.
Architektonika 2015
Architektonika 2015, 2015.
Architektonika 2015
Architektonika 2015, 2015.
Architektonika 2015
Architektonika 2015, 2015.
Obhajoby Konštrukčného projektu 2015/2016
Obhajoby Konštrukčného projektu 2015/2016, 2016.
Obhajoby Konštrukčného projektu 2015/2016
Obhajoby Konštrukčného projektu 2015/2016, 2016.
Obhajoby Konštrukčného projektu 2015/2016
Obhajoby Konštrukčného projektu 2015/2016, 2016.
Obhajoby Konštrukčného projektu 2015/2016
Obhajoby Konštrukčného projektu 2015/2016, 2016.
Obhajoby Konštrukčného projektu 2015/2016
Obhajoby Konštrukčného projektu 2015/2016, 2016.
Obhajoby Konštrukčného projektu 2015/2016
Obhajoby Konštrukčného projektu 2015/2016, 2016.
Obhajoby Konštrukčného projektu 2015/2016
Obhajoby Konštrukčného projektu 2015/2016, 2016.
Obhajoby Konštrukčného projektu 2015/2016
Obhajoby Konštrukčného projektu 2015/2016, 2016.
Obhajoby Konštrukčného projektu 2015/2016
Obhajoby Konštrukčného projektu 2015/2016, 2016.
Obhajoby Konštrukčného projektu 2015/2016
Obhajoby Konštrukčného projektu 2015/2016, 2016.
Obhajoby Konštrukčného projektu 2015/2016
Obhajoby Konštrukčného projektu 2015/2016, 2016.
Obhajoby Konštrukčného projektu 2015/2016
Obhajoby Konštrukčného projektu 2015/2016, 2016.
Inžiniersky kabinet – Zimný Prieskum 2015
Inžiniersky kabinet – Zimný Prieskum 2015, 2015.
Inžiniersky kabinet – Zimný Prieskum 2015
Inžiniersky kabinet – Zimný Prieskum 2015, 2015.
Inžiniersky kabinet – Zimný Prieskum 2015
Inžiniersky kabinet – Zimný Prieskum 2015, 2015.
Inžiniersky kabinet – Zimný Prieskum 2015
Inžiniersky kabinet – Zimný Prieskum 2015, 2015.
Inžiniersky kabinet – Zimný Prieskum 2015
Inžiniersky kabinet – Zimný Prieskum 2015, 2015.
Inžiniersky kabinet – Zimný Prieskum 2015
Inžiniersky kabinet – Zimný Prieskum 2015, 2015.
Inžiniersky kabinet – Zimný Prieskum 2015
Inžiniersky kabinet – Zimný Prieskum 2015, 2015.
Inžiniersky kabinet – Zimný Prieskum 2015
Inžiniersky kabinet – Zimný Prieskum 2015, 2015.
Inžiniersky kabinet – Zimný Prieskum 2015
Inžiniersky kabinet – Zimný Prieskum 2015, 2015.
Inžiniersky kabinet – Zimný Prieskum 2015
Inžiniersky kabinet – Zimný Prieskum 2015, 2015.
Inžiniersky kabinet – Zimný Prieskum 2015
Inžiniersky kabinet – Zimný Prieskum 2015, 2015.
Odborná exkurzia
Odborná exkurzia, 2017.
Odborná exkurzia
Odborná exkurzia, 2017.
Odborná exkurzia
Odborná exkurzia, 2017.
Odborná exkurzia
Odborná exkurzia, 2017.
Odborná exkurzia
Odborná exkurzia, 2017.
Odborná exkurzia
Odborná exkurzia, 2017.
Odborná exkurzia
Odborná exkurzia, 2017.
Odborná exkurzia
Odborná exkurzia, 2017.
Odborná exkurzia
Odborná exkurzia, 2017.
Odborná exkurzia
Odborná exkurzia, 2017.
Odborná exkurzia
Odborná exkurzia, 2017.
Odborná exkurzia
Odborná exkurzia, 2017.
Odborná exkurzia
Odborná exkurzia, 2017.
Odborná exkurzia
Odborná exkurzia, 2017.
Odborná exkurzia
Odborná exkurzia, 2017.
Odborná exkurzia
Odborná exkurzia, 2017.
Tvorivé dielne na výstave Architektonika 2017
Tvorivé dielne na výstave Architektonika 2017, 2017.
Tvorivé dielne na výstave Architektonika 2017
Tvorivé dielne na výstave Architektonika 2017, 2017.
Tvorivé dielne na výstave Architektonika 2017
Tvorivé dielne na výstave Architektonika 2017, 2017.
Tvorivé dielne na výstave Architektonika 2017
Tvorivé dielne na výstave Architektonika 2017, 2017.
Tvorivé dielne na výstave Architektonika 2017
Tvorivé dielne na výstave Architektonika 2017, 2017.
Tvorivé dielne na výstave Architektonika 2017
Tvorivé dielne na výstave Architektonika 2017, 2017.
Tvorivé dielne na výstave Architektonika 2017
Tvorivé dielne na výstave Architektonika 2017, 2017.
Tvorivé dielne na výstave Architektonika 2017
Tvorivé dielne na výstave Architektonika 2017, 2017.
Tvorivé dielne na výstave Architektonika 2017
Tvorivé dielne na výstave Architektonika 2017, 2017.
Tvorivé dielne na výstave Architektonika 2017
Tvorivé dielne na výstave Architektonika 2017, 2017.
Tvorivé dielne na výstave Architektonika 2017
Tvorivé dielne na výstave Architektonika 2017, 2017.
Tvorivé dielne na výstave Architektonika 2017
Tvorivé dielne na výstave Architektonika 2017, 2017.
Tvorivé dielne na výstave Architektonika 2017
Tvorivé dielne na výstave Architektonika 2017, 2017.
Tvorivé dielne na výstave Architektonika 2017
Tvorivé dielne na výstave Architektonika 2017, 2017.
Tvorivé dielne na výstave Architektonika 2017
Tvorivé dielne na výstave Architektonika 2017, 2017.
Tvorivé dielne na výstave Architektonika 2017
Tvorivé dielne na výstave Architektonika 2017, 2017.
Tvorivé dielne na výstave Architektonika 2017
Tvorivé dielne na výstave Architektonika 2017, 2017.
Tvorivé dielne na výstave Architektonika 2017
Tvorivé dielne na výstave Architektonika 2017, 2017.
Tvorivé dielne na výstave Architektonika 2017
Tvorivé dielne na výstave Architektonika 2017, 2017.
Tvorivé dielne na výstave Architektonika 2017
Tvorivé dielne na výstave Architektonika 2017, 2017.
Tvorivé dielne na výstave Architektonika 2017
Tvorivé dielne na výstave Architektonika 2017, 2017.
Tvorivé dielne na výstave Architektonika 2017
Tvorivé dielne na výstave Architektonika 2017, 2017.
Tvorivé dielne na výstave Architektonika 2017
Tvorivé dielne na výstave Architektonika 2017, 2017.
Tvorivé dielne na výstave Architektonika 2017
Tvorivé dielne na výstave Architektonika 2017, 2017.
Tvorivé dielne na výstave Architektonika 2017
Tvorivé dielne na výstave Architektonika 2017, 2017.
Tvorivé dielne na výstave Architektonika 2017
Tvorivé dielne na výstave Architektonika 2017, 2017.
Tvorivé dielne na výstave Architektonika 2017
Tvorivé dielne na výstave Architektonika 2017, 2017.
Tvorivé dielne na výstave Architektonika 2017
Tvorivé dielne na výstave Architektonika 2017, 2017.
Tvorivé dielne na výstave Architektonika 2017
Tvorivé dielne na výstave Architektonika 2017, 2017.
Tvorivé dielne na výstave Architektonika 2017
Tvorivé dielne na výstave Architektonika 2017, 2017.
Tvorivé dielne na výstave Architektonika 2017
Tvorivé dielne na výstave Architektonika 2017, 2017.
Tvorivé dielne na výstave Architektonika 2017
Tvorivé dielne na výstave Architektonika 2017, 2017.
Tvorivé dielne na výstave Architektonika 2017
Tvorivé dielne na výstave Architektonika 2017, 2017.
Tvorivé dielne na výstave Architektonika 2017
Tvorivé dielne na výstave Architektonika 2017, 2017.
Tvorivé dielne na výstave Architektonika 2017
Tvorivé dielne na výstave Architektonika 2017, 2017.
Tvorivé dielne na výstave Architektonika 2017
Tvorivé dielne na výstave Architektonika 2017, 2017.
Tvorivé dielne na výstave Architektonika 2017
Tvorivé dielne na výstave Architektonika 2017, 2017.
Tvorivé dielne na výstave Architektonika 2017
Tvorivé dielne na výstave Architektonika 2017, 2017.
Tvorivé dielne na výstave Architektonika 2017
Tvorivé dielne na výstave Architektonika 2017, 2017.
Tvorivé dielne na výstave Architektonika 2017
Tvorivé dielne na výstave Architektonika 2017, 2017.
Tvorivé dielne na výstave Architektonika 2017
Tvorivé dielne na výstave Architektonika 2017, 2017.
Tvorivé dielne na výstave Architektonika 2017
Tvorivé dielne na výstave Architektonika 2017, 2017.
Tvorivé dielne na výstave Architektonika 2017
Tvorivé dielne na výstave Architektonika 2017, 2017.
Poster_inžiniersky-kabinet
Inžiniersky kabinet – logá

Inžiniersky kabinet

Vedúci ateliéru

Asistent