Ateliér Architextúry: telo a priestor

Architektky a architekti dnes už nie sú iba tvorcami stavieb či statických priestorov a prostredí, ale aj materiálov a procesov.

Materiál

Materiál a stavebné elementy strácajú globálnu uniformitu a môžu byť optimalizované lokálne s interdisciplinárnymi presahmi s dôrazom na geometriu, topológiu, ekológiu a odľahčenie "stavebnej kultúry", kontrolu správania, agregáciu, napojenia, variácie či typológiu spojení, vytváranie skôr rôzností a špecifickostí ako efektivity a univerzálnosti; s možnými interpretáciami v
rôznych mierkach v digitálnych a materiálových prototypoch (modul-rad-pole // odev-pavilón-fasáda) a zápisoch (rôzne typy diagramov a zobrazení).

Telo

Ako by sme mohli pracovať s telami, ktoré sú neviditeľné, vymazávané či marginalizované? Ako môžeme rehabilitovať absentujúce telá? Budeme sa zaoberať
ne-racionálnymi, ne-objektívnymi, ne-správnymi telami, či dokonca ne-ľudskými telami a ne-telami. Aké sú priestory takýchto tiel a ako sa vytvárajú/ vznikajú/navrhujú?

Priestor

Experimentálny ateliér sa zaoberá vzťahom tela a priestoru, výskumom obálok, ktoré nás obklopujú, materiálovými špekuláciami v prototypoch 1:1 a architektúrou, ktorá je skôr nestála ako statická, skôr mäkká ako tvrdá, viac žitá, meniaca sa, haptická a zraniteľná. Navrhovanie ako objavovanie.

Ateliér Architextúry: telo a priestor

Vedúca ateliéru

Asistent