Ateliér architektúry III

Naša práca je zameraná na kombináciu reálnych aspektov navrhovania s utopickýmu víziami. Spôsobom, ktorý by sa mohol stať reálnou inšpiráciou prístupom v praxi.

Hydrotube
Filip Kusák: Hydrotube, 2014.
Iconic Ruins – Incheba
Monika Studničná: Iconic Ruins – Incheba, 2018.
Iconic Ruins – Istropolis
Eva Kvašaiová: Iconic Ruins – Istropolis, 2018.
Iconic Ruins – Rozhlas
Martin Mikovčák, Miro Búran: Iconic Ruins – Rozhlas, 2016.
Iconic Runs – Dezember Palace Void
Ján Malík: Iconic Runs – Dezember Palace Void, 2017.
Iconic Ruins – Kamenné námestie
Erika Beňuška, Filip Kusák, Miro Búran: Iconic Ruins – Kamenné námestie, 2017.
Iconic Ruins – Studne a kanále
Gabriela Smetanová: Iconic Ruins – Studne a kanále, 2017.
Modely – Invisible
Kristína Betušová: Modely – Invisible, 2019.
Modely – Jahodná
Jakub Samuel: Modely – Jahodná, 2020.
Modely – Jahodná
Katarína Kocková, Kristína Betušová: Modely – Jahodná, 2019.
Modely – Jahodná
Šimon Trančík: Modely – Jahodná, 2019.
Modely – Jahodná
Katarína Kocková, Kristína Betušová: Modely – Jahodná, 2019.
Modely – Vajíčko
Petra Ďuríšková: Modely – Vajíčko, 2020.
Steinplatz
Erika Beňuška: Steinplatz, 2017.
Tepláreň Čulenova – asambláž
Kristína Juríková: Tepláreň Čulenova – asambláž, 2012.
Tepláreň Čulenova – hypostyle
TOmáš Letenay: Tepláreň Čulenova – hypostyle, 2012.
Tepláreň Čulenova – Jurkovič
Miro Búran: Tepláreň Čulenova – Jurkovič, 2012.
Totálne divadlo
Lea Debnárová: Totálne divadlo, 2020.

Dôraz kladieme na analýzu zadania a koncepčné myslenie jednotlivca. Proces sa odohráva v presnej definícii pojmov (text), v tranformácii vzťahov do grafickej podoby (diagramy), ich aplikácii v koncepte (návrh) a schopnosti ho predať (prezentácia). Ťažiskom práce je modelové zobrazenie. Ateliér je vertikálny, práca je založená na spoločnom zadaní, čo umožňuje interaktivitu medzi jednotlivcami a sústredenie sa na danú tému.

Našim záujmom je viesť študenta k intuitívnemu spôsobu uvažovania. Schopnosti absorbovať nové metódy navrhovania, gradovať svoje zručnosti a rozširovať znalosti v oblasti koncepčného navrhovania. Cieľom je úspešné zaradenie sa do praxe v role architekta - tvorcu. Chceme podporiť talent inteligentných ľudí v individuálnom prístupe k študentovi a spolu tvoriť ducha ateliéru (čítanie a analýzy textov, prednášky k zadaniu, exkurzie, diskusie, konzultácie...).

Naša architektúra chce byť alternatívou k autorskej determinácií architektúry. Jej prejavmi sú mnohosť a rôznorodosť. Je výsledkom generovania odlišných parametrov do systému, ktorý nahrádza rôzne záujmy jednotlivých participantov v praxi. Jej základnou vlastnosťou je adaptabilita. Je charakteristická možnosťou zmeny, možnosťou rastu a prerastania inými druhmi architektúry. Možnosťou vlastnej premeny. Je výsledkom viac kognitívneho uvažovania nad stavbou, než precizovania špecíálnej architektonickej metodológie.

Ateliér architektúry III

Vedúci ateliéru

Asistentka