Ateliér architektúry III A3

Naša práca je zameraná na kombináciu reálnych aspektov navrhovania s utopickýmu víziami. Spôsobom, ktorý by sa mohol stať reálnou inšpiráciou prístupom v praxi.

Hydrotube
Hydrotube
Iconic Ruins – Incheba
Iconic Ruins – Incheba
Iconic Ruins – Istropolis
Iconic Ruins – Istropolis
Iconic Ruins – Rozhlas
Iconic Ruins – Rozhlas
Iconic Runs – Dezember Palace Void
Iconic Runs – Dezember Palace Void
Iconic Ruins – Kamenné námestie
Iconic Ruins – Kamenné námestie
Iconic Ruins – Studne a kanále
Iconic Ruins – Studne a kanále
Modely – Invisible
Modely – Invisible
Modely – Jahodná
Modely – Jahodná
Modely – Jahodná
Modely – Jahodná
Modely – Jahodná
Modely – Jahodná
Modely – Jahodná
Modely – Jahodná
Modely – Vajíčko
Modely – Vajíčko
Steinplatz
Steinplatz
Tepláreň Čulenova – asambláž
Tepláreň Čulenova – asambláž
Tepláreň Čulenova – hypostyle
Tepláreň Čulenova – hypostyle
Tepláreň Čulenova – Jurkovič
Tepláreň Čulenova – Jurkovič
Totálne divadlo
Totálne divadlo

Dôraz kladieme na analýzu zadania a koncepčné myslenie jednotlivca. Proces sa odohráva v presnej definícii pojmov (text), v tranformácii vzťahov do grafickej podoby (diagramy), ich aplikácii v koncepte (návrh) a schopnosti ho predať (prezentácia). Ťažiskom práce je modelové zobrazenie. Ateliér je vertikálny, práca je založená na spoločnom zadaní, čo umožňuje interaktivitu medzi jednotlivcami a sústredenie sa na danú tému.

Našim záujmom je viesť študenta k intuitívnemu spôsobu uvažovania. Schopnosti absorbovať nové metódy navrhovania, gradovať svoje zručnosti a rozširovať znalosti v oblasti koncepčného navrhovania. Cieľom je úspešné zaradenie sa do praxe v role architekta - tvorcu. Chceme podporiť talent inteligentných ľudí v individuálnom prístupe k študentovi a spolu tvoriť ducha ateliéru (čítanie a analýzy textov, prednášky k zadaniu, exkurzie, diskusie, konzultácie...).

Naša architektúra chce byť alternatívou k autorskej determinácií architektúry. Jej prejavmi sú mnohosť a rôznorodosť. Je výsledkom generovania odlišných parametrov do systému, ktorý nahrádza rôzne záujmy jednotlivých participantov v praxi. Jej základnou vlastnosťou je adaptabilita. Je charakteristická možnosťou zmeny, možnosťou rastu a prerastania inými druhmi architektúry. Možnosťou vlastnej premeny. Je výsledkom viac kognitívneho uvažovania nad stavbou, než precizovania špecíálnej architektonickej metodológie.

Ateliér architektúry III A3

Vedúci ateliéru

Asistentka