Ateliér architektúry II

Zaujíma nás architektúra, ktorá má projekt.

Mrak 01
Maroš Greš: Mrak 01, 2018.
Mrak 02
Maroš Greš: Mrak 02, 2018.
Mrak 03
Maroš Greš: Mrak 03, 2018.
Mrak 04
Maroš Greš: Mrak 04, 2018.
Obývať ikonu
Dávid Nosko: Obývať ikonu, 2018.
Obývať ikonu
Dávid Nosko: Obývať ikonu, 2018.
Obývať ikonu
Lea Debnárová: Obývať ikonu, 2018.
Obývať ikonu
Patrik Olejňák: Obývať ikonu, 2018.
Obývať ikonu
Patrik Olejňák: Obývať ikonu, 2018.
Obývať ikonu
Silvia Gálová: Obývať ikonu, 2018.
Obývať ikonu
Silvia Gálová: Obývať ikonu, 2018.
Radical preservation
Michaela Krpalová: Radical preservation, 2018.
Stairs to nowhere
Filip Orság: Stairs to nowhere, 2018.
Stairs to nowhere
Nikol Bodnárová: Stairs to nowhere, 2018.
Stairs to nowhere
Petra Ollerová: Stairs to nowhere, 2018.

Projekt, ktorý existuje nad úrovňou utilitárneho splnenia zadania a ktorý sa usiluje o premýšľanie architektúry ako kultúrnej disciplíny reagujúcej na vonkajšie výzvy a zároveň aj na vlastné vnútorné fenomény. Tieto, pre seba, voláme fascinácie.

Architektúra je ich plná. Sú zapísané v jej špecifických autorských projektoch prostredníctvom rôznorodých metód.

Corbusierova fascinácia strojom, inžinierskou “pravdivou” estetikou lietadiel, lodi či obilných síl. Projekt stroj na bývanie. Metóda domino. Kieslerova fascinácia nekonečnom. Projekt – tekutý priestor. Metóda plastické hľadanie neohraničenosti. Miesova fascinácia nárožím a oceľovým profilom. projekt – univerzálna bezmierková konštrukcia. Metóda – Obsesívne hľadanie modulu. Venturiho fascinácia komplexitou a protikladom. Alebo kačkou a šopou. Projekt spochybnenie modernistickej exklúzie. Ponorenie do histórie a mimo architektúru s veľkým A. Johnsonova fascinácia tým čo robia ostatní. Projekt byť dobrým architektom. Metóda kópia. Niemeyrova fascinácia krivkou. Projekt krása. Metóda figuralizácia konštrukcie a formy. Gehryho fascinácia rybou. Projekt ovládnutie komplexnej neortogonálnej formy. Metóda digitalizácia a prefabrikácia nemerateľného. Eisenmanova fascinácia palimpsetom. Projekt neantropomorfnej architektúry. Metóda sprítomňovanie a formalizácia prekrývajúcich sa príbehov, stôp. Koolhaasova fascinácia lunaparkom, prehustením či berlínskym múrom a vlastne všetkým. Projekt modernizácie. Metóda špekulatívnej interpretácie ako generatívneho nástroja.

Súčasné fascinácie parametrami a neomylnými algoritmami alebo autorskými gestami a ich schopnosti usporiadavať. Fascinácie jemnosťou a ľahkosťou, dogmou a procesom, komponovaným chaosom či znejasňovanou figúrou, formou a energiami, hranicou či poľom.

Lákajú nás všetky lebo v každej z nich je možnosť inteligencie, ktorá sa dokáže zmeniť na architektonický projekt.

Koncepciou ateliéru je ATLAS FASCINÁCIÍ.

Atlas ako nástroj mapovania teritória architektúry prostredníctvom lokálnych intenzívnych vnorení sa do fascinujúcich fenoménov a ich následné testovanie prostredníctvom študentských zadaní.

Máme ambíciu trénovať schopnosť študentov nachádzať a interpretovať vlastné FASCINÁCIE prostredníctvom analýzy, pochopenia a spochybňovanie ustálených postupov a vzorcov. Veríme, že práve záujem spojený s fascináciou dovoľuje prekračovať limity utilitárnej funkcie konkrétneho zadania smerom k architektonickému projektu. Naša skúsenosť je spojená s viacerými rozličnými fascináciami a budeme v ateliéry provokovať výskum smerujúci k rôznorodej kvantite vo forme ATLASU.

Zaujíma nás reorganizácia existujúcej rôznorodosti do nových generatívnych argumentov.

ATLAS FASCINÁCIÍ nie je exaktným popisom súčastí architektúry. Vo svojej neúplnosti, avšak dostatočnej šírke, je to otvorený systém ne/kompatibilných fragmentov, ktoré sa môžu spájať, prekrývať, vymazávať v nových, alebo neznámych usporiadaniach a vytvárať tak možnosť ďalšieho alebo opakovaného premýšľania architektúry.

Samozrejmou musí byť formalizácia vyšpekulovaných príbehov prostredníctvom nájdených alebo na mieru vyvíjaných metód navrhovania. Očakáva sa stupeň formalizácie, ktorý je zrozumiteľný v okruhu akademického prostredia ale zároveň sa budú hľadať a overovať spôsoby interpretácie, respektíve komunikácie smerom mimo hranice architektúry.

Integrálnou súčasťou tréningu orientácie a využívania rôznorodosti je konfrontácia s odlišnými názormi. V rámci koncepcie ateliéru ponúkame nielen neustále oboznamovanie sa s medzinárodným architektonickým diskurzom ale i intenzívnu spoluprácu s aktívnou generáciou slovenských architektov. Naša skúsenosť s rôznymi autorskými tímami definuje naše chápanie nielen dynamiky kolektívnej práce ale v prvom rade vzdania sa individuálneho autorstva v prospech komplexnejších projektov. Uvažujeme o spolupráci nielen formou kritík a konzultácií ale chceme ponúknuť nové formy spolupráce – workshopy, modulové konzultácie a diskusie, prednášky a hosťovanie v ateliéry.

FASCINÁCIA

Téma, projekt, fascinácia v zmysle formulácie dlhodobého, skrz semestre či roky pretrvávajúceho, záujmu o konkrétnu tému

ZVEDAVOSŤ

Horizontálny pohyb projektom – skúmanie problému naprieč jeho už existujúcim polohám v architektúre i mimo nej

ŠPEKULACIA

Uvedomelá zmena pohľadov ako súčasť procesu navrhovania

PROVOKÁCIA

Tézy, východiská, koncepty, otázky s generatívnym potenciálom – formulácia zadaní jednotlivých projektov

OBSESIA

Vertikálny pohyb projektom formou opakovaného neustávajúceho hľadania a formulovania možných svojbytných študentských odpovedí

KOMUNIKÁCIA

Hľadanie adekvátnych spôsobov komunikácie architektonických argumentov mimo hraníc bezpečnej zóny vo vnútri profesie

Ateliér architektúry II

Vedúci ateliéru

Asistent