Archív MotionLab

V rokoch 2014 – 2018 pôsobil na Katedre architektonickej tvorby prof. Ing. arch. Robert Voticky, Dip. Arch (Kingston) Predstavujeme vám semestrálne zadania a práce študentov, ktoré vznikli pod jeho vedením v Ateliéri MotionLab.

Akademický rok 2017/2018:

1. zadanie: Hviezdoslavovo námestie

Vedúci ateliéru: prof. Ing. arch. Robert Voticky, Dip. Arch (Kingston)
Odborná asistentka: Mgr. art. Júlia Kolláthová, ArtD.

Študenti:

 • Hana Arnold, 2.r.
 • Maroš Vasilišin, 2. r.
 • Peter Dóža, 2.r.
 • Petra Ollerová, 2.r.
 • Šimon Trančík, 2.r.
 • Michal Pietor, 2.r.
 • Sára Chrobáková, 2.r.
 • Karin Brániková, 3.r.
 • Ing. Michal Jančo, 6.r. /diploma/

IMAGINE...

Hviezdoslavovo námestie je veľmi urbanisticky podarený priestor, populárny, používaný a citovaný i súčasnou generáciou kritických mladých architektov a teoretikov (napr. Adam Gebrian- stream TV a pod.) Je to úspešná akumulácia urbanistických vrstiev, ktoré všetky dohromady vytvárajú príjemné, živé námestie celý rok a ktoré prekonávajú i populistické akcie i architektonické prvky. 

Dôležitou historickou budovou je neobarokný Pálffyho palác cca. z roku 1885 (architekt a staviteľ Viktor Rumpelmeyer), kde sídli taktiež KAT. Budova sama určite potrebuje opravy a rekonštrukcie. Čo ale impozantná a dosť opulentná fasáda neukazuje je, že tu pracujú architektonické ateliéry, ktoré hľadajú vynaliezavosť, inováciu a výskumnú tvorivosť.

IMAGINE...

Reštaurácia Verne je vonku zastrešená adaptívnou štruktúrou, ktorá moderuje klímu- zastrešuje, keď prší a je chladno, tieni, keď slnko oslňuje, osvetľuje, keď sa zatmie, možno generuje i vlastnú solárnu energiu.

Pozdĺž galérie Medium adaptívne zastrešenie či konštrukcia vytvára ochranu pre hostí vernisáží pred budovou či ochranu návštevníkov výstav alebo posádok, ktoré dovážajú alebo odvážajú artefakty. Alebo z chodníkového priestoru sa stane malý diskusný či prednáškový priestor so sedením s vystavujúcimi autormi/autorkami. A opäť chráni a reaguje na klímu a možno i propaguje výstavy...

Nová konštrukcia rešpektuje existujúcu budovu a nemôže porušiť povrchy a konštrukciu historickej stavby. Taktiež rešpektuje stromy a je navrhnutá tak, aby sa vyhla kmeňom a korunám. Priestor pre nové adaptívne prvky končí u obrubníka chodníka. 

IMAGINE...

k námestiu pribudnú elegantné súčasné dynamické prvky, ktoré nielen transformujú využitie priestoru pozdĺž Pálffyho paláca, ale taktiež vyjadrujú inovačný a kreatívny prístup Katedry architektonickej tvorby vnútri paláca.

Hviezdoslavovo námestie
Sára Chrobáková: Hviezdoslavovo námestie, 2017.
Hviezdoslavovo námestie
Sára Chrobáková: Hviezdoslavovo námestie, 2017.
Hviezdoslavovo námestie
Sára Chrobáková: Hviezdoslavovo námestie, 2017.
Hviezdoslavovo námestie
Sára Chrobáková: Hviezdoslavovo námestie, 2017.
Hviezdoslavovo námestie
Petra Ollerová: Hviezdoslavovo námestie, 2017.
Hviezdoslavovo námestie
Petra Ollerová: Hviezdoslavovo námestie, 2017.
Hviezdoslavovo námestie
Petra Ollerová: Hviezdoslavovo námestie, 2017.
Hviezdoslavovo námestie
Petra Ollerová: Hviezdoslavovo námestie, 2017.
Hviezdoslavovo námestie
Michal Pietor: Hviezdoslavovo námestie, 2017.
Hviezdoslavovo námestie
Michal Pietor: Hviezdoslavovo námestie, 2017.
Hviezdoslavovo námestie
Michal Pietor: Hviezdoslavovo námestie, 2017.
Hviezdoslavovo námestie
Michal Pietor: Hviezdoslavovo námestie, 2017.
Hviezdoslavovo námestie
Michal Pietor: Hviezdoslavovo námestie, 2017.
Hviezdoslavovo námestie
Michal Pietor: Hviezdoslavovo námestie, 2017.
Hviezdoslavovo námestie
Maroš Vasilišin: Hviezdoslavovo námestie, 2017.
Hviezdoslavovo námestie
Maroš Vasilišin: Hviezdoslavovo námestie, 2017.
Hviezdoslavovo námestie
Maroš Vasilišin: Hviezdoslavovo námestie, 2017.
Hviezdoslavovo námestie
Maroš Vasilišin: Hviezdoslavovo námestie, 2017.
Hviezdoslavovo námestie
Maroš Vasilišin: Hviezdoslavovo námestie, 2017.
Hviezdoslavovo námestie
Karin Brániková: Hviezdoslavovo námestie, 2017.
Hviezdoslavovo námestie
Karin Brániková: Hviezdoslavovo námestie, 2017.
Hviezdoslavovo námestie
Karin Brániková: Hviezdoslavovo námestie, 2017.
Hviezdoslavovo námestie
Karin Brániková: Hviezdoslavovo námestie, 2017.
Hviezdoslavovo námestie
Karin Brániková: Hviezdoslavovo námestie, 2017.
Hviezdoslavovo námestie
Karin Brániková: Hviezdoslavovo námestie, 2017.
Hviezdoslavovo námestie
Karin Brániková: Hviezdoslavovo námestie, 2017.
Hviezdoslavovo námestie
Karin Brániková: Hviezdoslavovo námestie, 2017.
Hviezdoslavovo námestie
Hana Arnold: Hviezdoslavovo námestie, 2017.
Hviezdoslavovo námestie
Hana Arnold: Hviezdoslavovo námestie, 2017.
Hviezdoslavovo námestie
Hana Arnold: Hviezdoslavovo námestie, 2017.
Hviezdoslavovo námestie
Hana Arnold: Hviezdoslavovo námestie, 2017.
Hviezdoslavovo námestie
Hana Arnold: Hviezdoslavovo námestie, 2017.
Hviezdoslavovo námestie
Hana Arnold: Hviezdoslavovo námestie, 2017.
Hviezdoslavovo námestie
Peter Dóža: Hviezdoslavovo námestie, 2017.
Hviezdoslavovo námestie
Peter Dóža: Hviezdoslavovo námestie, 2017.
Hviezdoslavovo námestie
Peter Dóža: Hviezdoslavovo námestie, 2017.
Hviezdoslavovo námestie
Peter Dóža: Hviezdoslavovo námestie, 2017.
Hviezdoslavovo námestie
Peter Dóža: Hviezdoslavovo námestie, 2017.
Konzultácie s Lukášom Kurillom via Skype
Konzultácie s Lukášom Kurillom via Skype, 2017.
Konzultácie s Lukášom Kurillom via Skype
Konzultácie s Lukášom Kurillom via Skype, 2017.
Kontrola rozpracovanosti s pozvanými hosťami z Verne a z Media
Kontrola rozpracovanosti s pozvanými hosťami z Verne a z Media, 2017.
Výroba spoločného vkladacieho modelu s prednou fasádou budovy VŠVU
Výroba spoločného vkladacieho modelu s prednou fasádou budovy VŠVU, 2017.
Výuka programu Blender na vytváranie animácií v rámci predmetu KIKO III.
Výuka programu Blender na vytváranie animácií v rámci predmetu KIKO III., 2017.
Finálne obhajoby
Finálne obhajoby, 2017.
Finálne obhajoby s pozvanými externými kritikmi ( Jana Kapelová z galérie Medium a Juraj Peták, bývalý absolvent motionLabu)
Finálne obhajoby s pozvanými externými kritikmi ( Jana Kapelová z galérie Medium a Juraj Peták, bývalý absolvent motionLabu), 2017.

Peter Dóža, Šimon Trančík


2. zadanie: Minimálne bývanie (Mini living)

Vedúci ateliéru: prof. Ing. arch. Robert Voticky, Dip. Arch (Kingston)
Odborná asistentka: Mgr. art. Júlia Kolláthová, ArtD.

Študenti:

 • Hana Arnold, 2.r.
 • Maroš Vasilišin, 2. r.
 • Peter Dóža, 2.r.
 • Petra Ollerová, 2.r.
 • Šimon Trančík, 2.r.
 • Michal Pietor, 2.r.
 • Sára Chrobáková, 2.r.
 • Karin Brániková, 3.r.
 • Ing. Michal Jančo, 6.r. /diploma/
 • Maelys Marche    /Francúzsko/ 
 • Christopher Recorbet /Francúzsko/
 • Aradhana /India/
 • Kfir Braunstein /Izrael/ 
 • Tzu Hsien Yang, 6.r. /diploma, India/

Ako odpovedať na dramatický vzostup cien pôdy v dôležitých mestách a tým i ceny bytov pre mladých prvokupujúcich jednotlivcov, pre mladé páry či skupiny?

motionLab verí, že kinetika a adaptabilita môže ponúknuť zlepšenie takej neuspokojivej situácie.

Budete testovať nasledujúce:

A, možnosti kinetického nábytku a vybavenie rezidenčného bývania na získanie priestoru

B, v rovnakom duchu sa pozrieť na to, ako sú funkcie a priestor využívané a kde je možné generovať viacvrstvové využitie rezidenčného priestoru

C, Vašimi klientmi je vaša rodina- navrhujte pre základný nukleus podľa vašej situácie- rodič či rodičia, súrodenci. Ak žijete viacgeneračne (s príbuzným, s babičkou či dedkom), zahrňte to vo vašich návrhoch.

Základná doporučená minimálna plocha pre 1 osobu je cca. 15 m2, 2 osoby (pár) na 19 m2, oddelene 24 m2. Viac osôb je nutné ubytovať na minimálnej ploche s maximom cca. 45 m2 pre 5 člennú rodinu.  Je to len ale vodítko. ..  

Maximálna interná výška je prebratá z klasickej architektúry a je 3,30 metrov. 

Druhá časť projektu je prepojiť individuálne jednotky do blokov 9-tich bytov v priestoru mostu SNP na južnom brehu. V duchu hľadania najekonomickejšieho mestského priestoru hľadáte stratégiu na umiestnenie bloku na území, ktoré nie je ľahko využiteľné pre komerčné využitie či špekuláciu s pozemkom. Napriek všetkým negatívnym obmedzeniam hľadáme pravé možnosti rezidenčného bývania  vo veľkomestách so zdeformovanou stavebnou ekonomikou...

Mini Living
Karin Brániková: Mini Living, 2018.
Mini Living
Michal Pietor: Mini Living, 2018.
Mini Living
Michal Pietor: Mini Living, 2018.
Mini Living
Michal Pietor: Mini Living, 2018.
Mini Living
Michal Pietor: Mini Living, 2018.
Mini Living
Michal Pietor: Mini Living, 2018.
Mini Living
Michal Pietor: Mini Living, 2018.
Mini Living
Michal Pietor: Mini Living, 2018.
Mini Living
Maroš Vasilišin: Mini Living, 2018.
Mini Living
Maroš Vasilišin: Mini Living, 2018.
Mini Living
Maroš Vasilišin: Mini Living, 2018.
Mini Living
Peter Dóža: Mini Living, 2018.
Mini Living
Peter Dóža: Mini Living, 2018.
Mini Living
Peter Dóža: Mini Living, 2018.
Mini Living
Peter Dóža: Mini Living, 2018.
Mini Living
Peter Dóža: Mini Living, 2018.
Mini Living
Peter Dóža: Mini Living, 2018.
Mini Living
Peter Dóža: Mini Living, 2018.
Mini Living
Sára Chrobáková: Mini Living, 2018.
Mini Living
Sára Chrobáková: Mini Living, 2018.
Mini Living
Sára Chrobáková: Mini Living, 2018.
Mini Living
Karin Brániková: Mini Living, 2018.
Mini Living
Karin Brániková: Mini Living, 2018.
Mini Living
Karin Brániková: Mini Living, 2018.
Mini Living
Karin Brániková: Mini Living, 2018.
Mini Living
Karin Brániková: Mini Living, 2018.
Mini Living
Karin Brániková: Mini Living, 2018.
Mini Living
Petra Ollerová: Mini Living, 2018.
Mini Living
Petra Ollerová: Mini Living, 2018.
Mini Living
Petra Ollerová: Mini Living, 2018.
Mini Living
Petra Ollerová: Mini Living, 2018.
Mini Living
Petra Ollerová: Mini Living, 2018.
Mini Living
Christopher Recorbet: Mini Living, 2018.
Mini Living
Christopher Recorbet: Mini Living, 2018.
Mini Living
Maelys Marche: Mini Living, 2018.
Mini Living
Maelys Marche: Mini Living, 2018.
Mini Living
Maelys Marche: Mini Living, 2018.
Mini Living
Maelys Marche: Mini Living, 2018.
Mini Living
Maelys Marche: Mini Living, 2018.
Mini Living
Aradhana: Mini Living, 2018.
Mini Living
Šimon Trančík: Mini Living, 2018.
Mini Living
Šimon Trančík: Mini Living, 2018.
Mini Living
Hana Arnold: Mini Living, 2018.
Mini Living
Hana Arnold: Mini Living, 2018.
Mini Living
Hana Arnold: Mini Living, 2018.
Mini Living
Hana Arnold: Mini Living, 2018.
Diploma project: Room and Objects, India
Tzu Hsien Yang: Diploma project: Room and Objects, India, 2018.
Diploma project: Room and Objects, India
Tzu Hsien Yang: Diploma project: Room and Objects, India, 2018.
Mini Living
Kfir Braunstein: Mini Living, 2018.
Mini Living
Kfir Braunstein: Mini Living, 2018.
Mini Living
Kfir Braunstein: Mini Living.
Mini Living
Kfir Braunstein: Mini Living.
Mini Living
Kfir Braunstein: Mini Living.
Mini Living
Kfir Braunstein: Mini Living.
Mini Living

Akademický rok 2016/2017

1. zadanie: Serpentine Gallery v Hyde Parku

Vedúci ateliéru: Prof. Ing. arch. Robert Voticky, Dip. Arch (Kingston)
Odborná asistentka: Mgr. art. Júlia Kolláthová, ArtD.

Študenti:

 • Henrieta Sasová, 2.r.
 • Mirka Grožáková, 2.r.
 • Vanesa Rybárová, 2.r.
 • Karin Brániková, 2.r.
 • Dominika Dančíková, 3.r.
 • Bc. Michal Jančo, 5.r.
 • Bc. Juraj Peták, 6.r. dipl.

IMAGINE...

MotionLab patrí medzi špičkové svetové ateliéry. Preto sme boli požiadaní pripraviť pre najbližší rok letný pavilón pre Serpentine Gallery v Hyde Parku v Londýne.

Sme preslávení našou vynaliezavosťou, inováciou, výskumom spojenými s kinetickou, responzívnou a adaptívnou architektúrou, a preto nás galéria požiadala o návrhy, ktoré budú tento prístup vyjadrovať.

Letný pavilón sa stavia od roku 2000, príprava trvá 6 mesiacov a pavilón funguje 4 mesiace od 10. júna do 9. októbra každý rok.  Návrhy špičkových súčasných architektov, architektiek a ateliérov slúžia ako verejná inštalácia v susedstve Serpentine  Gallery (bývalá čajovňa), kde organizujú výstavy súčasného umenia. Letný pavilón zahrňuje kaviareň a umožňuje organizáciu letných koncertov, predstavení a čítaní poézie.

Rozpočet je presne stanovený, ale pretože motionLab je inovačný a experimentálny ateliér, otázka presného rozpočtu nie je kladená. Návrhy môžu reagovať na využitie klímy behom letných mesiacov či trojdimenzionálny efekt v prostredí Hyde Parku, na denné i večerné využívanie inštalácie a rozvinúť dialóg (či nie) s existujúcou budovou Serpentine Gallery...

Projekt Smart floor
Miroslava Grožáková: Projekt Smart floor, 2016.
Projekt Smart floor
Miroslava Grožáková: Projekt Smart floor, 2016.
Projekt Smart floor
Miroslava Grožáková: Projekt Smart floor, 2016.
Pavilón Serpentine v Londýne
Vanesa Rybárová: Pavilón Serpentine v Londýne, 2016.
Pavilón Serpentine v Londýne
Vanesa Rybárová: Pavilón Serpentine v Londýne, 2016.
Pavilón Serpentine v Londýne
Vanesa Rybárová: Pavilón Serpentine v Londýne, 2016.
Pavilón Serpentine v Londýne
Vanesa Rybárová: Pavilón Serpentine v Londýne, 2016.
Jednotlivé fázy otvárania a zatvárania pavilónu
Vanesa Rybárová: Jednotlivé fázy otvárania a zatvárania pavilónu, 2016.
Rôzne priestorové konfigurácie pavilónu
Vanesa Rybárová: Rôzne priestorové konfigurácie pavilónu, 2016.
Pavilón Serpentine v Londýne
Henrieta Sasová: Pavilón Serpentine v Londýne, 2016.
Ukážky rôznych konfigurácií pavilónu
Henrieta Sasová: Ukážky rôznych konfigurácií pavilónu, 2016.
Pavilón Serpentine v Londýne
Karin Brániková: Pavilón Serpentine v Londýne, 2016.
Pavilón Serpentine v Londýne
Karin Brániková: Pavilón Serpentine v Londýne, 2016.
Pavilón Serpentine v Londýne
Karin Brániková: Pavilón Serpentine v Londýne, 2016.
Pavilón Serpentine v Londýne
Karin Brániková: Pavilón Serpentine v Londýne, 2016.
Detail vyklápacieho žalúziového fasádneho systému
Detail vyklápacieho žalúziového fasádneho systému, 2016.
Vizualizácia
Vanesa Rybárová: Vizualizácia, 2016.
Vizualizácia, interiérový pohľad
Vanesa Rybárová: Vizualizácia, interiérový pohľad, 2016.
Vizualizácia, interiérový pohľad
Vanesa Rybárová: Vizualizácia, interiérový pohľad, 2016.

Mirka Grožáková, Vanesa Rybárová 

Letný pavilón pre Serpentine Gallery v londýnskom Hyde Parku – Miroslava Grožákova, Vanesa Rybárová

Michal Jančo 

Letný pavilón pre Serpentine Gallery v londýnskom Hyde Parku – Michal Jančo
Letný pavilón pre Serpentine Gallery v londýnskom Hyde Parku – Michal Jančo

2. zadanie: Centrum architektúry a urbanizmu pre 21. storočie, Bratislava

Vedúci ateliéru: prof. Ing. arch. Robert Voticky, Dip. Arch (Kingston)

Odborná asistentka: Mgr. art. Júlia Kolláthová, ArtD.

Zoznam študentov:

 • Vanesa Rybárová, 2. r.
 • Mirka Grožáková, 2. r.
 • Karin Brániková, 2.r.
 • Dominika Dančíková, 4. r.
 • Bc. Michal Jančo, 5. r.
 • Bc. Juraj Peták, 6. r.

Vytvorte verejné centrum architektúry, ktoré v Bratislave ani na Slovensku neexistuje.

Metóda navrhovania bude experimentálna tak, aby sa vyhla štylistickým prístupom súčasnej architektonickej produkcie. 

Naviažeme na manifest ateliéru Coophimmelb(l)au zo 70-tych rokov minulého storočia. Návrh začne diagramom bez asociácií. Autor vypracuje čiernym uhlím so zaviazanými očami diagram abstraktnej predstavy bez konvencií kontextu, funkcie či špecifickej formy. Dôraz je skôr na intuícií, či emocionálnej reakcií nezviazanou tradičnými metodikami.  Rozdiel od experimentov zo 70-tych rokov bude v tom, že tvorba diagramu bude zachytená na videu a súčasťou diagramu bude záznam sekvencie prvkov diagramu. Tá bude slúžiť k porozumeniu štruktúry  3D organizmu, ktorý sa z diagramu vyvinie.

Pohyb, transformácia a adaptabilita by mali byť primárne vo vývoji návrhov, ktoré priznávajú viac-menej „funkcia nasleduje formu“. Forma je tu avšak pojatá ako vývoj intuitívneho gesta.

Lokalita: Bratislava, budova a okolie bývalého PKO (Park kultúry a oddychu)

Úvodný workshop zameraný na tvorbu ateliéru Coop Himmelb(l)au
Úvodný workshop zameraný na tvorbu ateliéru Coop Himmelb(l)au, 2017.
Tvorba intuitívnej skice so zaviazanými očami
Tvorba intuitívnej skice so zaviazanými očami, 2017.
Intuitívna skica
Karin Brániková: Intuitívna skica, 2017.
Pracovný model
Pracovný model, 2017.
Autorka média: Miroslava Grožáková.
Pracovný model
Miroslava Grožáková: Pracovný model, 2017.
Pracovný model
Miroslava Grožáková: Pracovný model, 2017.
Pracovný model
Karin Brániková: Pracovný model, 2017.
Pracovný model
Karin Brániková: Pracovný model, 2017.
Pracovný model
Vanesa Rybárová: Pracovný model, 2017.
Pracovný model
Vanesa Rybárová: Pracovný model, 2017.
Digitálny model
Vanesa Rybárová: Digitálny model, 2017.
Digitálny model
Michal Jančo: Digitálny model, 2017.
Digitálny model
Karin Brániková: Digitálny model, 2017.
Digitálny model
Miroslava Grožáková: Digitálny model, 2017.
Ateliérová exkurzia do Viedne
Ateliérová exkurzia do Viedne, 2017.
Pôdorys
Miroslava Grožáková: Pôdorys, 2017.
Axonometria
Miroslava Grožáková: Axonometria, 2017.
Bočný pohľad
Miroslava Grožáková: Bočný pohľad, 2017.
Pôdorysy
Karin Brániková: Pôdorysy, 2017.
Obhajoby, externý kritik: Lukáš Kurilla
Obhajoby, externý kritik: Lukáš Kurilla, 2017.
Obhajoby, externí kritici: Martin Gsandtner a Peter Stec
Obhajoby, externí kritici: Martin Gsandtner a Peter Stec, 2017.
Obhajoby, externý kritik: Peter Stec
Obhajoby, externý kritik: Peter Stec, 2017.
Obhajoby, externí kritici a hostia
Obhajoby, externí kritici a hostia, 2017.
Digitálny model
Vanesa Rybárová: Digitálny model, 2017.
Fyzický finálny model
Miroslava Grožáková: Fyzický finálny model, 2017.
Digitálny model
Karin Brániková: Digitálny model, 2017.
Mobilný hybrid hudobného producenta, diplomový projekt, fyzický model
Juraj Peták: Mobilný hybrid hudobného producenta, diplomový projekt, fyzický model, 2017.
Mobilný hybrid hudobného producenta, diplomový projekt, obhajoby
Juraj Peták: Mobilný hybrid hudobného producenta, diplomový projekt, obhajoby, 2017.

Mirka Grožáková 

Centrum architektúry a urbanizmu pre 21. storočie – Miroslava Grožáková

Exkurzie MotionLab 2016 – 2017

Viedeň – Návšteva ateliéru Coop Himmelb(l)au
Viedeň – Návšteva ateliéru Coop Himmelb(l)au, 2017.
Viedeň – Návšteva ateliéru Coop Himmelb(l)au
Viedeň – Návšteva ateliéru Coop Himmelb(l)au, 2017.
Viedeň – Návšteva ateliéru Coop Himmelb(l)au
Viedeň – Návšteva ateliéru Coop Himmelb(l)au, 2017.
Viedeň – Návšteva ateliéru Coop Himmelb(l)au
Viedeň – Návšteva ateliéru Coop Himmelb(l)au, 2017.
Viedeň – Návšteva ateliéru Coop Himmelb(l)au
Viedeň – Návšteva ateliéru Coop Himmelb(l)au, 2017.
Viedeň – Návšteva ateliéru Coop Himmelb(l)au
Viedeň – Návšteva ateliéru Coop Himmelb(l)au, 2017.
Viedeň – Návšteva ateliéru Coop Himmelb(l)au
Viedeň – Návšteva ateliéru Coop Himmelb(l)au, 2017.
Viedeň – Návšteva ateliéru Coop Himmelb(l)au
Viedeň – Návšteva ateliéru Coop Himmelb(l)au, 2017.
Viedeň – Coop Himmelb(l)au: Prestavba strechy na Falkestrasse
Viedeň – Coop Himmelb(l)au: Prestavba strechy na Falkestrasse, 2017.
Viedeň – Coop Himmelb(l)au: Prestavba strechy na Falkestrasse
Viedeň – Coop Himmelb(l)au: Prestavba strechy na Falkestrasse, 2017.
Londýn – Kancelária Expedition UK
Londýn – Kancelária Expedition UK, 2017.
Londýn – Na prednáške Chrisa Wise-a v Expedition UK
Londýn – Na prednáške Chrisa Wise-a v Expedition UK, 2017.
Londýn – Urbanistický model Londýna v inštitúte The Building Centre
Londýn – Urbanistický model Londýna v inštitúte The Building Centre, 2017.
Londýn – The Design Museum
Londýn – The Design Museum, 2017.
Londýn – London eye
Londýn – London eye, 2017.
Londýn – V Brightone, pred kinetickou vyhliadkou British Airways i360
Londýn – V Brightone, pred kinetickou vyhliadkou British Airways i360, 2017.
Londýn – Na nádvorí Victoria and Albert Museum
Londýn – Na nádvorí Victoria and Albert Museum, 2017.
Londýn – Výstava architektúry vo Victoria and Albert Museum
Londýn – Výstava architektúry vo Victoria and Albert Museum, 2017.
Londýn – Matematics: The Winton Gallery od Zaha Hadid Architects
Londýn – Matematics: The Winton Gallery od Zaha Hadid Architects, 2017.
Londýn – Serpentine pavilion od Francis Kéré, Hyde park
Londýn – Serpentine pavilion od Francis Kéré, Hyde park, 2017.
Londýn – Prehliadka školy architektúry Bartlett pod vedením profesorky Susan Ware
Londýn – Prehliadka školy architektúry Bartlett pod vedením profesorky Susan Ware, 2017.
Londýn – Pred katedrálou Sv. Pavla, na strešnej terase obchodného domu One New Change od Jeana Nouvela
Londýn – Pred katedrálou Sv. Pavla, na strešnej terase obchodného domu One New Change od Jeana Nouvela, 2017.
Londýn – Komentovaná prehliadka architektonického ateliéru Allies and Morrison s Grahamom Morrisonom
Londýn – Komentovaná prehliadka architektonického ateliéru Allies and Morrison s Grahamom Morrisonom, 2017.
Londýn – Prednáška Boba Alliesa o vlastnej tvorbe v ateliéri Allies and Morrison
Londýn – Prednáška Boba Alliesa o vlastnej tvorbe v ateliéri Allies and Morrison, 2017.
Londýn – The Royal Institute of British Architects (Kráľovský inštitút britských architektov), výstava finalistov na Stirlingovu cenu
Londýn – The Royal Institute of British Architects (Kráľovský inštitút britských architektov), výstava finalistov na Stirlingovu cenu, 2017.
Praha – Návšteva 3. ročníka Bienále Experimentálnej Architektúry, výstava ZHA Unbuilt v Galérii Jaroslava Fragnera, výstavou nás previedol jeden z kurátorov Martin Gsandtner
Praha – Návšteva 3. ročníka Bienále Experimentálnej Architektúry, výstava ZHA Unbuilt v Galérii Jaroslava Fragnera, výstavou nás previedol jeden z kurátorov Martin Gsandtner, 2017.
Praha – návšteva 3. ročníka Bienále Experimentálnej Architektúry, výstava Akademické platformy výpočtového navrhovania, Galeria UM, UMPRUM
Praha – návšteva 3. ročníka Bienále Experimentálnej Architektúry, výstava Akademické platformy výpočtového navrhovania, Galeria UM, UMPRUM, 2017.

Akademický rok 2015/2016:

1. zadanie: Z rekreácie na bývanie...a späť?

Miesto: Jevany, ČR

Vedúci ateliéru: Prof. Ing. arch. Robert Voticky, Dip. Arch (Kingston)
Odborná asistentka: Mgr. art. Júlia Kolláthová, ArtD.
Akademický rok: 2015/16 ZS

Študenti:

 • Peter Galdík, 2. roč.
 • Ján Malík, 4. roč.
 • Karolína Barényiová, 5. roč.

Peter Galdík

Z rekreácie na bývanie...a späť?
Z rekreácie na bývanie...a späť?
Peter Galdík: Z rekreácie na bývanie...a späť?, 2015.
Z rekreácie na bývanie...a späť?
Peter Galdík: Z rekreácie na bývanie...a späť?, 2015.
Z rekreácie na bývanie...a späť?
Peter Galdík: Z rekreácie na bývanie...a späť?, 2015.
Z rekreácie na bývanie...a späť?
Peter Galdík: Z rekreácie na bývanie...a späť?, 2015.
Z rekreácie na bývanie...a späť?
Peter Galdík: Z rekreácie na bývanie...a späť?, 2015.
Z rekreácie na bývanie...a späť?
Peter Galdík: Z rekreácie na bývanie...a späť?, 2015.

 Ján Malík

Z rekreácie na bývanie...a späť?

Karolína Barényiová 

Z rekreácie na bývanie...a späť?

2. zadanie: Revitalizácia Šafárikovho námestia a Vajanského nábrežia v Bratislave – ateliérový projekt

Vedúci ateliéru: Prof. Ing. arch. Robert Voticky, Dip. Arch (Kingston)
Odborná asistentka: Mgr. art. Júlia Kolláthová, ArtD.
Akad. rok: 2015/16 LS

Študenti:

 • Peter Galdík, 2. roč.
 • Petra Garajová, 2. roč.
 • Dominika Dančíková, 3. roč.
 • Vaidehi Kanada, Erasmus student, India
 • Ján Malík, 4. roč., bakalárska práca
 • Patrícia Šimončičová, 4. roč., bakalárska práca
 • Bc. Karolína Barényiová, 5. roč.
 • Bc. Juraj Peták, 5. roč.
 • Bc. Róbert Martinček, 6. roč., diplomová práca
 • Bc. Júlia Počatková, 6. roč., diplomová práca

Spomienky na letné prázdniny v Bratislave pred 60 rokmi sú krásne. Moderný funkcionalistický byt na Gajovej ulici I/B v blokoch z rovnakého obdobia, detské ihrisko na námestí a zeleň všade. Extravagantné budovy Modrého kostolíka sv. Alžbety či gymnázia v susedstve a silná definícia verejného priestoru až k Šafárikovmu námestiu a priamočiare prepojenie s nábrežím Dunaja a starým mostom.

Návrat na rovnaké miesto dnes je depresívne rovnako, ako na mnohých iných miestach v súčasnej Bratislave. Budovy na Gajovej ulici sú zle udržiavané, kostol a gymnázium sú síce opravené, ale celý priestor námestia je dominovaný parkujúcimi vozidlami a zadné fasády blokov s policajnou stanicou sa stavajú k zeleni parkoviska obvodovými stenami a ostnatým drôtom. Trojuholník Šafárikovho námestia je oddelený a obkľúčený komunikáciami a prepojenie s nábrežím a novým budúcim mostom je nejasné a opäť dominované dopravnými komunikáciami. Pokus o spestrenie vybavenosti kontajnerovým riešením sa evidentne nepodaril. Jednotky občerstvenia sú opustené tak ako niekoľko obchodných/ komerčných priestorov. Zadné fasády s infraštruktúrou vnášajú na námestie dojem zriadeného staveniska.

Úloha: analýza námestia a blokov, zelene a verejných priestorov, koncept doplnený o rekonštrukciu existujúcich prvkov, nový koncept  kvalitného urbanistického komplexu s námestím, využitie kinetických a responzívnych prvkov pre vybavenosť , komerciu, voľný čas a kvalitné prepojenie s nábrežím Dunaja novým mostom.

Organizácia námestia by mala reagovať na ročné obdobia a klímu, na pracovné dni a víkendy, na školské prázdniny, štátne sviatky či udalosti a pod.

Metóda: Spoločný model námestia s individuálnymi návrhmi inštalovanými na spoločný model.

Animácie, 3D prezentácia a modely.

Fyzický model námestia
Peter Galdík: Fyzický model námestia, 2016.
Fyzický model námestia
Peter Galdík: Fyzický model námestia, 2016.
Pracovný model
Peter Galdík: Pracovný model, 2016.
Pohľad z hora
Peter Galdík: Pohľad z hora, 2016.
Počítačový model námestia
Peter Galdík: Počítačový model námestia, 2016.
Atmosféry v rôznom počasí
Peter Galdík: Atmosféry v rôznom počasí, 2016.
Počítačové vizualizácie
Peter Galdík: Počítačové vizualizácie, 2016.
Fyzický model námestia
Petra Garajová: Fyzický model námestia, 2016.
Štúdia tienenia
Petra Garajová: Štúdia tienenia, 2016.
Fyzický model
Petra Garajová: Fyzický model, 2016.
Počítačová vizualizácia
Petra Garajová: Počítačová vizualizácia, 2016.
Fyzický model
Petra Garajová: Fyzický model, 2016.
Počítačová vizualizácia
Juraj Peták: Počítačová vizualizácia, 2016.
Počítačová vizualizácia
Juraj Peták: Počítačová vizualizácia, 2016.
Vizualizácia
Juraj Peták: Vizualizácia, 2016.
Vizualizácia
Juraj Peták: Vizualizácia, 2016.
Počítačový model námestia
Juraj Peták: Počítačový model námestia, 2016.
Fyzický model kinetického systému
Juraj Peták: Fyzický model kinetického systému, 2016.
Pôdorys riešeného územia
Dominika Dančíková: Pôdorys riešeného územia, 2016.
Počítačová vizualizácia
Dominika Dančíková: Počítačová vizualizácia, 2016.
Počítačová vizualizácia
Dominika Dančíková: Počítačová vizualizácia, 2016.
Počítačová vizualizácia
Dominika Dančíková: Počítačová vizualizácia, 2016.
Počítačová vizualizácia
Dominika Dančíková: Počítačová vizualizácia, 2016.
Vizualizácia interiéru skleníka
Dominika Dančíková: Vizualizácia interiéru skleníka, 2016.
Vizualizácia interiéru skleníka
Dominika Dančíková: Vizualizácia interiéru skleníka, 2016.
Vizualizácia interiéru skleníka
Dominika Dančíková: Vizualizácia interiéru skleníka, 2016.
Pôdorys námestia
Vaidehi Kanada: Pôdorys námestia, 2016.
Počítačová vizualizácia
Vaidehi Kanada: Počítačová vizualizácia, 2016.
Počítačová vizualizácia
Vaidehi Kanada: Počítačová vizualizácia, 2016.
Počítačová vizualizácia
Vaidehi Kanada: Počítačová vizualizácia, 2016.
Počítačová vizualizácia
Vaidehi Kanada: Počítačová vizualizácia, 2016.

Bakalári:

 • Ján Malík, 4. roč., Revitalizácia Šafárikovho námestia a Fajnorovho nábrežia
 • Patrícia Šimončičová, 4. roč., Multifunkčné sídlo spoločnosti Festka

Diplomanti:

 • Bc. Róbert Martinček, 6. roč., Miesto ako matéria- Vinohrad, Site as a fabric- Winery
 • Bc. Júlia Počatková, 6. roč., Svetlo ako generátor architektonického priestoru, Lantern house, Light as generator of architectural space, Lantern house
Festka headquarters, fyzický model
Patrícia Šimončičová: Festka headquarters, fyzický model, 2016.
Festka headquarters, fyzický model
Patrícia Šimončičová: Festka headquarters, fyzický model, 2016.
Miesto ako matéria – Vinohrad, fyzický model
Miesto ako matéria – Vinohrad, fyzický model, 2016.
Miesto ako matéria – Vinohrad, fyzický model
Róbert Martinček: Miesto ako matéria – Vinohrad, fyzický model, 2016.
Miesto ako matéria – Vinohrad, fyzický model
Róbert Martinček: Miesto ako matéria – Vinohrad, fyzický model, 2016.
Miesto ako matéria – Vinohrad, fyzický model
Róbert Martinček: Miesto ako matéria – Vinohrad, fyzický model, 2016.
Lantern house, fyzický model
Júlia Počatková: Lantern house, fyzický model, 2016.
Lantern house, fyzický model
Júlia Počatková: Lantern house, fyzický model, 2016.
Lantern house, fyzický model
Júlia Počatková: Lantern house, fyzický model, 2016.
Lantern house, fyzický model
Júlia Počatková: Lantern house, fyzický model, 2016.
Lantern house, fyzický model
Júlia Počatková: Lantern house, fyzický model, 2016.
Lantern house, fyzický model
Júlia Počatková: Lantern house, fyzický model, 2016.
Svetlo ako generátor architektonického priestoru, Lantern house – Sun Diagram
Svetlo ako generátor architektonického priestoru, Lantern house – Lamelas Definition and Rotation

  Akademický rok 2014/2015:

  Vedúci ateliéru: Prof. Ing. arch. Robert Voticky, Dip. Arch (Kingston)
  Odborná asistentka: Mgr. art. Júlia Kolláthová, ArtD.

  1. zadanie: Analýza a model vybranej kinetickej štruktúry (video)

  Študenti:

  • Gabriela Lenďáková, 3. roč., Theo Jansen - analýza mechanizmu Strandbeest
  • Bc. Adrián Švec, 6. roč., kinetická štruktúra inšpirovaná prácou Caldera
  • Gabriela Mészáros, 2. roč., rozkladacia strešná konštrukcia inšpirovaná prácou Chucka Hobermana
  • Bc. Júlia Počatková, 5. roč., Dukno Yoon- prsteň s krídlami
  • Karolína Barényiová, 4. roč., human hand - biologic structure to animatronics
  • Katarína Karásková, 2. roč., Wouter Scheublin- kráčajúci stôl
  • Rebeka Zacková, 2. roč., Klemens Torggler`s door
  • Bc. Róbert Martinček, 5. roč., analýza orgiami- Miura pattern fold
  • Zuzana Jurčišinová, 2. roč., Luis Quelhas Marques, študentská práca
  • Bc. Dušan Draxler, 6. roč., hydraulické robotické rameno

  2. zadanie: Kinetické kreslo s postrannými stoličkami pre arcibiskupa v katedrále sv. Víta v Prahe (video)

  Študenti:

  • Gabriela Mészáros, 2. roč.
  • Zuzana Jurčišinová, 2. roč.
  • Katarína Karásková, 2. roč.
  • Rebeka Zacková, 2. roč.
  • Karolína Barényiová, 4. roč.
  • Bc. Róbert Martinček, 5. roč.
  • Júlia Počátková, 5. roč.

  3. zadanie: Kinetické folly v parku v Martine (galéria)

  Študenti:

  • Bc. Adrián Švec, 6. roč. (video)
  • Bc. Júlia Počatková, 5. roč.
  • Bc. Róbert Martinček, 5. roč. (video)
  • Rebeka Zacková, 2. roč. (video)
  • Karolína Barényiová, 4. roč. (video_01)(video_02)
  • Patrícia Šimončičová, 3. roč. (video)
  • Katarína Karásková, 2. roč.
  • Dušan Draxler, 6. roč. (video)
  MotionLab – Kinetické folly v parku v Martine
  Katarína Karásková: MotionLab – Kinetické folly v parku v Martine, 2015.
  MotionLab – Kinetické folly v parku v Martine
  Katarína Karásková: MotionLab – Kinetické folly v parku v Martine, 2015.
  MotionLab – Kinetické folly v parku v Martine
  Gabriela Mészáros: MotionLab – Kinetické folly v parku v Martine, 2015.
  MotionLab – Kinetické folly v parku v Martine
  Gabriela Mészáros: MotionLab – Kinetické folly v parku v Martine, 2015.
  MotionLab – Kinetické folly v parku v Martine
  Dušan Draxler: MotionLab – Kinetické folly v parku v Martine, 2015.
  MotionLab – Kinetické folly v parku v Martine
  Dušan Draxler: MotionLab – Kinetické folly v parku v Martine, 2015.
  MotionLab – Kinetické folly v parku v Martine
  Júlia Počatková: MotionLab – Kinetické folly v parku v Martine, 2015.
  MotionLab – Kinetické folly v parku v Martine
  Júlia Počatková: MotionLab – Kinetické folly v parku v Martine, 2015.
  MotionLab – Kinetické folly v parku v Martine
  Karolína Barényiová: MotionLab – Kinetické folly v parku v Martine, 2015.
  MotionLab – Kinetické folly v parku v Martine
  Karolína Barényiová: MotionLab – Kinetické folly v parku v Martine, 2015.
  MotionLab – Kinetické folly v parku v Martine
  Zuzana Jurčišinová: MotionLab – Kinetické folly v parku v Martine, 2015.
  MotionLab – Kinetické folly v parku v Martine
  Zuzana Jurčišinová: MotionLab – Kinetické folly v parku v Martine, 2015.
  MotionLab – Kinetické folly v parku v Martine
  Róbert Martinček: MotionLab – Kinetické folly v parku v Martine, 2015.
  MotionLab – Kinetické folly v parku v Martine
  Róbert Martinček: MotionLab – Kinetické folly v parku v Martine, 2015.
  MotionLab – Kinetické folly v parku v Martine
  Patrícia Šimončičová: MotionLab – Kinetické folly v parku v Martine, 2015.
  MotionLab – Kinetické folly v parku v Martine
  Patrícia Šimončičová: MotionLab – Kinetické folly v parku v Martine, 2015.
  MotionLab – Kinetické folly v parku v Martine
  Adrián Švec: MotionLab – Kinetické folly v parku v Martine, 2015.
  MotionLab – Kinetické folly v parku v Martine
  Adrián Švec: MotionLab – Kinetické folly v parku v Martine, 2015.
  MotionLab – Kinetické folly v parku v Martine
  Rebeka Zacková: MotionLab – Kinetické folly v parku v Martine, 2015.
  MotionLab – Kinetické folly v parku v Martine
  Rebeka Zacková: MotionLab – Kinetické folly v parku v Martine, 2015.

  4. zadanie: Dočasné rozkladacie sídlo (galéria)

  Študenti:

  • Rebeka Zacková, 2. roč.
  • Katarína Karásková, 2. roč. (video)
  • Gabriela Mészáros, 2.roč.
  • Zuzana Jurčišinová, 2. roč.
  • Patrícia Šimončičová, 3. roč. (video)
  • Bc. Júlia Počatková, 5. roč.
  • Bc. Róbert Martinček, 5. roč 
  MotionLab – Dočasné rozkladacie sídlo
  Júlia Počatková: MotionLab – Dočasné rozkladacie sídlo, 2015.
  MotionLab – Dočasné rozkladacie sídlo
  Júlia Počatková: MotionLab – Dočasné rozkladacie sídlo, 2015.
  MotionLab – Dočasné rozkladacie sídlo
  Júlia Počatková: MotionLab – Dočasné rozkladacie sídlo, 2015.
  MotionLab – Dočasné rozkladacie sídlo
  Júlia Počatková: MotionLab – Dočasné rozkladacie sídlo, 2015.
  MotionLab – Dočasné rozkladacie sídlo
  Júlia Počatková: MotionLab – Dočasné rozkladacie sídlo, 2015.
  MotionLab – Dočasné rozkladacie sídlo
  Júlia Počatková: MotionLab – Dočasné rozkladacie sídlo, 2015.
  MotionLab – Dočasné rozkladacie sídlo
  Júlia Počatková: MotionLab – Dočasné rozkladacie sídlo, 2015.
  MotionLab – Dočasné rozkladacie sídlo
  Júlia Počatková: MotionLab – Dočasné rozkladacie sídlo, 2015.
  MotionLab – Dočasné rozkladacie sídlo
  Júlia Počatková: MotionLab – Dočasné rozkladacie sídlo, 2015.
  MotionLab – Dočasné rozkladacie sídlo
  Júlia Počatková: MotionLab – Dočasné rozkladacie sídlo, 2015.
  MotionLab – Dočasné rozkladacie sídlo
  Katarína Karásková: MotionLab – Dočasné rozkladacie sídlo, 2015.
  MotionLab – Dočasné rozkladacie sídlo
  Katarína Karásková: MotionLab – Dočasné rozkladacie sídlo, 2015.
  MotionLab – Dočasné rozkladacie sídlo
  Patrícia Šimončičová: MotionLab – Dočasné rozkladacie sídlo, 2015.
  MotionLab – Dočasné rozkladacie sídlo
  Patrícia Šimončičová: MotionLab – Dočasné rozkladacie sídlo, 2015.
  MotionLab – Dočasné rozkladacie sídlo
  Patrícia Šimončičová: MotionLab – Dočasné rozkladacie sídlo, 2015.
  MotionLab – Dočasné rozkladacie sídlo
  Patrícia Šimončičová: MotionLab – Dočasné rozkladacie sídlo, 2015.
  MotionLab – Dočasné rozkladacie sídlo
  Patrícia Šimončičová: MotionLab – Dočasné rozkladacie sídlo, 2015.
  MotionLab – Dočasné rozkladacie sídlo
  Patrícia Šimončičová: MotionLab – Dočasné rozkladacie sídlo, 2015.
  MotionLab – Dočasné rozkladacie sídlo
  Patrícia Šimončičová: MotionLab – Dočasné rozkladacie sídlo, 2015.