Kresba pre úžitkové umenie

Škola videnia. Vedieť sa pozerať. Vidieť. Vidieť otvorenými očami, nepozerať sa a predsa vidieť. Správne ”vidieť” je jednou zo zručností, ktorú získa študent na predmete figurálna kresba aj absolvovaním špeciálnych „rozcvičiek“ na kurze kresby.

Kompozícia, perspektíva, proporcia, skratka, meranie, anatómia, biely a tmavý podklad, uhoľ, rudka, sépia, tuš, linka, šrafúra, tieňovanie, svetlo a tieň, kresba štetcom, predný plán, zadný plán, teplé a studené farby, biela a čierna, fixatív, je len niekoľko príkladov týchto vedomostí a zručností, ktoré študent získava pri pravidelných osobných korektúrach na hodinách kresby. Korekcie sú individuálne s rešpektovaním osobnosti študenta, ale s dôrazom na všeobecne platné kritéria predmetnej kresby. Základným cvičením je kresba ľudského tela podľa živého modelu, ale okrajovo aj portrét, zátišie či architektúra.

Kresba pre úžitkové umenie

Vedúci ateliéru