Kresba pre grafiku a iné médiá

Cieľom predmetu kresba pre študentov Katedry grafiky a iných médií je postupné rozvíjanie kresbových schopností a následné nadobúdanie skúseností vedúce k vlastnému výtvarnému prejavu.

Uhoľ a pastel na papieri, 130x120 cm
Jakub Lobotka: Uhoľ a pastel na papieri, 130x120 cm, 2012.
Uhoľ na papieri, 170x100 cm
Peter Jánošík: Uhoľ na papieri, 170x100 cm, 2012.
Uhoľ a akryl na papieri, 200x120cm
Lenka Šturmankinová: Uhoľ a akryl na papieri, 200x120cm, 2012.
Moridlo a pastel na papieri, 200x120 cm
Jiří Klabal: Moridlo a pastel na papieri, 200x120 cm, 2012.
Uhoľ a pastel na papieri, 200x120 cm
Andrea Kopecká: Uhoľ a pastel na papieri, 200x120 cm, 2011.
Uhoľ a rudka na papieri, 200x130 cm
Miroslav Žolobanič: Uhoľ a rudka na papieri, 200x130 cm, 2013.
Kresba fixkou na papieri, 21x29 cm
Ivana Jancíková: Kresba fixkou na papieri, 21x29 cm, 2013.
Uhoľ na papieri, 120x200 cm
Soňa Hudoková: Uhoľ na papieri, 120x200 cm, 2013.
Uhoľ a pastel na papieri, 180X120 cm
Matúš Holub: Uhoľ a pastel na papieri, 180X120 cm, 2014.
Uhoľ a pastel na papieri, 180X120 cm
Attila Rozsas: Uhoľ a pastel na papieri, 180X120 cm, 2017.
Uhoľ, pastel a rudka na papieri, 29x21 cm
Katarína Škamlová: Uhoľ, pastel a rudka na papieri, 29x21 cm, 2017.
Uhoľ na papieri, 170x120 cm
Sarah Camilla Pekarčíková: Uhoľ na papieri, 170x120 cm, 2018.
Uhoľ a pastel na papieri, 180X120 cm
Mária Sládečková: Uhoľ a pastel na papieri, 180X120 cm, 2019.
Uhoľ na papieroch, 160x100 cm
Zsolt Szabó: Uhoľ na papieroch, 160x100 cm, 2008.
Ceruzka na papieri, 70x100 cm
Lenka Šturmankinová: Ceruzka na papieri, 70x100 cm, 2010.

V nižších ročníkoch je to najmä snaha o realistické zobrazenie pomocou klasických nástrojov na kreslenie a vysporiadanie sa s anatomickým komponovaním vo väčšom formáte. Podstatné je narúšanie stereotypov a hľadanie vlastnej cesty k zdravej kresbe.

Vo vyšších ročníkoch, po nadobudnutých skúsenostiach, sa kresba stáva hrou. Je tu priestor na experiment a individuálny prístup, ktorého výsledkom by mal byť jasný rukopis jednotlivca.

Stručná koncepcia výučby kresby pre jednotlivé ročníky

Bakalárske štúdium

1. ročník:

 • odstraňovanie zlozvykov v kresbe
 • pochopenie kresby ako výtvarného média
 • postupný prechod na väčší formát od menších formátov (viac menších kresieb vo väčšom formáte)
 • od správnej skice po správnu vecnú štúdiu, s dôrazom na kompozíciu
 • správna kresba detailov, najmä ruky, nohy
 • pochopenie svetelných, plastických a priestorových vzťahov v kresbe

2. ročník:

 • kresba aktu rôznymi kresliarskymi nástrojmi
 • objavovanie technických možností v kresbe
 • pochopenie anatomických vzťahov
 • zvládanie aj náročnejších pohľadov
 • efektívne kreslenie vo veľkom formáte

3. ročník:

 • grafická kresba s dôrazom na správne anatomické spracovanie
 • hľadanie nadväzností v kresbe voči vlastnému výtvarnému prejavu v ateliéri
 • vyjadrenie charakteru modelu pomocou rôznych výtvarných aj technických prostriedkov v kresbe (psychologický rozmer)
 • možnosť prípadného posunu (zámerná deformácia)

4. ročník:

 • kreslenie aktu na kvalitnej výtvarnej úrovni
 • vlastný kresbový prejav a rukopis
 • komunikácia a schopnosť obhájiť si vlastné názory v kresbe

Magisterské štúdium

1. ročník:

 • kreatívne kreslenie
 • vlastný rukopis
 • tvorba vlastných konceptov v kresbe
 • originálny kresbový výstup, ktorému predchádza kvalitná príprava a konzultácie
 • výskum netradičných kresbových postupov, experiment

Kresba pre grafiku a iné médiá

Vedúci ateliéru