Služby

Zoznam služieb a vybavenia akademickej knižnice

Akademická knižnica poskytuje výpožičné absenčné, prezenčné služby, MVS a MMVS (prostredníctvom UNI BA), ďalej reprografické, konzultačné služby, evidenciu EPCA a EUCA, archív záverečných a kvalifikačných prác študentov a pedagógov VŠVU, prístup k elektronickým zdrojom, výmenu publikácií, informačnú pomoc pri písaní teoretických prác, sprostredkováva interné smernice k záverečným prácam. Vybranú literatúru si používatelia môžu objednať prostredníctvom žiadaniek v on-line katalógu IPAC v časti Konto.

Používateľom je k dispozícii laserové multifunkčné zariadenie, skener formátu A4/A3, sedem PC s pripojením na internet a jeden PC na štúdium elektronických dokumentov bez pripojenia na internet, v priestoroch študovne je voľne prístupné wi-fi pripojenie. Priebežne sú aktualizované informácie o knižnici na webovej stránke školy, dôležité informácie sú umiestnené aj v AIS. Pre používateľov je knižnica k dispozícii podľa úradných hodín.

Publikácie a študijné materiály vydávané VŠVU je možné si zakúpiť v predajni výtvarníckych potrieb na Drotárskej ceste a v ďalších vybraných kníhkupectvách.