Projekt Dvojstrana

Projekt Dvojstrana je výsledkom spolupráce Katedry teórie a dejín umenia VŠVU, Akademickej knižnice VŠVU a Galérie MEDIUM. Jeho cieľom je upriamiť pozornosť verejnosti na fenomén autorskej knihy viazanej na výtvarné umenie, a to predovšetkým na Slovensku, ale s občasným presahom aj do zahraničia.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Fond na podporu umenia

 

2023

Palo Čejka, Tomáš Klepoch: Tajná dvojstrana;

22. 3. 2023

Debata s tvorcami grafických kníh

 

Zuzana Husárová: Plurály;

31. 5. 2023

Debata o experimentálnej literatúre

 

Dana Tomečková + kolektív 1+1+1+1=1: Nikdy nič dvakrát;

23. 8. 2023

Debata o knihe ako súčasti tvorivého procesu

 

Andrej Dúbravský: Hello Dear Reader;

26. 10. 2023

Debata o maliarskom zine

 

Juraj Horváth: Codex Aigas - pokračovanie;

6. 12. 2023

Debata o súčasnej ilustrácii a autorskej knihe