32 rokov od Nežnej

Študenti VŠVU patrili k iniciátorom Nežnej revolúcie, aktívne sa zúčastňovali boja za slobodu a demokraciu.

Študenti VŠVU patrili k iniciátorom Nežnej revolúcie, aktívne sa zúčastňovali boja za slobodu a demokraciu.

Fotografia z manifestácie konanej 22. 11. 1989. Študenti VŠVU patrili k iniciátorom Nežnej revolúcie, aktívne sa zúčastňovali boja za slobodu a demokraciu.

Fotografia z manifestácie konanej 22. 11. 1989