Rektor a vedenie školy

Bohunka Koklesová web
Bohunka Koklesová web

Rektorka:

doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD.
02 594 285 02 kl. 402
chránený e-mail
chránený e-mail

Kancelária rektorky:

Mgr. Marta Latečková
02 5942 8502
fax: +421 2 5942 8503
chránený e-mail

 

Stanislav Stankoci web
Stanislav Stankoci web

Prorektor pre investičnú činnosť:

prof. Stanislav Stankoci, akad. mal.
02 5942 8517 klapka: 417
chránený e-mail
chránený e-mail

 

Jana Hojstričová web
Jana Hojstričová web

Prorektorka pre štúdium:

doc. Mgr. art. Jana Hojstričová, ArtD.
02 594 285 07 klapka: 407
chránený e-mail
chránený e-mail

 

Sylvia Jokelová web
Sylvia Jokelová web

Prorektorka pre grantovú a projektovú činnosť:

doc. Mgr. art. Sylvia Jokelová
02 59428506 klapka: 406
chránený e-mail
chránený e-mail

 

Marcel Benčík web
Marcel Benčík web

Prorektor pre medzinárodnú spoluprácu:

doc. Mgr. art. Marcel Benčík, ArtD.
tel.: 02 5942 8505 klapka: 405
chránený e-mail

 

Kvestorka:

Ing. Lýdia Macurová
02 5942 8550
chránený e-mail

Kancelária kvestorky:

Iveta Stehlíková
02 5942 8551
chránený e-mail