Rektor a vedenie školy

Rektor:

prof. Stanislav Stankoci, akad. mal.
chránený e-mail
chránený e-mail

Kancelária rektora:

Mgr. Marta Latečková
02 5942 8502
fax: +421 2 5942 8503
chránený e-mail

Prorektorka pre výskum a umeleckú činnosť:

doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD.
02 594 285 05 klapka: 405
chránený e-mail
chránený e-mail

Prorektorka pre štúdium:

doc. Mgr. art. Jana Hojstričová, ArtD.
02 594 285 07 klapka: 407
chránený e-mail
chránený e-mail
chránený e-mail

Prorektorka pre grantovú a projektovú činnosť:

doc. Mgr. art. Sylvia Jokelová
02 59428506 klapka: 406
chránený e-mail
chránený e-mail

Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu:

Mgr. Nina de Gelder
02 594 285 17 klapka: 417
0903 366 772
chránený e-mail
chránený e-mail
chránený e-mail

Kvestorka:

Ing. Lýdia Macurová
02 5942 8550
chránený e-mail

Kancelária kvestorky:

Iveta Stehlíková
02 5942 8551
chránený e-mail