Spoločnosť Jaromíra Krejcara

Cieľom neziskovej organizácie Spoločnosť Jaromíra Krejcara (SJK) je odkúpenie budovy. Vysporiadanie majetkových práv je nevyhnutným predpokladom na realizáciu zámeru záchrany. Následná pamiatková obnova a budúca udržateľná funkcia budú predmetom rozsiahlej výskumnej činnosti realizovanej v spolupráci s vedeckými a vzdelávacími inštitúciami, ktoré projekt SJK podporujú.