Výročná výstava Y

Vernisáž:

7. 6. 2019 o 18:00 
Galéria Umelka, Dostojevského rad 2

Trvanie výstavy:

8. 6. – 23. 6. 2019
Otvorené denne (okrem pondelka): 12:00 – 18:00

Kurátorský tím:

Barbora Komarová, Ľuboš Kotlár, Miroslava Urbanová

Vystavujúci:

T. Abaffy, O. Bakushina, N. Balberčáková, M. Dutková, J. Frajová, S. Gottierová, Š. Chovan, L. Kálazi, D. Koronczi, M. A. Krupková, D. Kurinec, J. Kviatkovská, D. Kyselová, J. Mydla, R. Pintérová, S. Papšová, D. Pišteková, M. Rumanová, Z. Svatík, D. Tomečková

Architekt výstavy:

Jakub Kopec

Sprievodný program:

Marína Abramovič Po Sebe Neupratuje, T. Košarišťan, M. Toldy

V rámci osláv 70. výročia založenia Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave Vás s radosťou pozývame na slávnostné otvorenie výstavy s názvom Y, ktoré sa uskutoční v piatok 7. júna 2019 o 18:00 v priestoroch Galérie Umelka. Súčasťou vernisáže budú tiež performance, ako aj uvedenie dvoch nových publikácií.

Výstavný projekt Y troch mladých kurátorov predstaví vybrané práce študentov/študentiek a absolventov/absolventiek za posledné štyri roky. Kurátorský tím však považuje za potrebné vnímať a využiť takto rámcovanú prezentáciu ako príležitosť pre istý druh generačnej výpovede, ktorá je nevytrhnuteľná zo sociálnych, ekonomických, politických a iných realít takzvanej generácie Y. Výstava preto nie je historickým či médio-špecifickým prehľadom „úrody“ jednotlivých katedier. Jedná sa o kurátorský projekt, ktorý je naviac doplnený publikáciou s názvom Take care, ktorá by mala zrozumiteľne traktovať a verbalizovať východiskové body pre vznik výstavnej koncepcie.

V tomto projekte sa kurátori nezameriavajú na vyvážený prierez tvorby študentov jednotlivých katedier, ani sa nesústredia na projekty, ktoré by ucelene pomenúvali komplexnosť aktuálnych fenoménov a problémov v spoločnosti. Napriek tomu sa spoločensko-politický kontext objavuje v detailoch alebo priamo determinuje vznik vystavených prác. Kurátori vedome pracujú s predpokladom, že eklekticky pospájané fragmenty diel na širokej škále ich mediálneho, ako i tematického zamerania, dokážu divákovi poskytnúť ucelenejší pohľad na aktuálny stav diania na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, ako i mimo jej kontextu.

Vybrané projekty sú naklonené kladeniu otázok o zdanlivo nemenných konštantách v rámci slovenskej postkomunistickej verzie kapitalizmu, ktorá je zmesou domáceho (kresťanského) tradicionalizmu, tráum socialistickej minulosti v konfrontácii s ekonomickou a kultúrnou globalizáciou. Vo výstave sa pracuje práve s dielami, ktoré na jednej strane materializujú a zviditeľňujú súčasný stav (Zeitgeist), po práce, ktoré sa svojou imagináciou navracajú späť z virtuality do fyzického prežívania a zároveň zhmotňujú možné scenáre budúcnosti na planéte Zem. Cieľom tejto dichotómie je nepriamo sprostredkovať pocit neustáleho hľadania rovnováhy medzi materiálnou a kontemplatívnou skúsenosťou so svetom a návrat k spirituálnemu prežívaniu. 

K výstave vyjde taktiež sprievodná publikácia s názvom Take Care v koncepcii kurátorov Barbory Komarovej, Ľuboša Kotlára a Miroslavy Urbanovej. Úvodom prispela rektorka VŠVU doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD. a jednotlivými textami vybraní, generačne príbuzní teoretici, umelci či iní odborníci z rôznych oblastí, menovite umelecký kolektív APART, Ján Kralovič, Michaela Kučová, Lukáš Likavčan, Kristína Országhová, Peter Pivoda, Ivana Rumanová, Maja Štefančíková a Veronika Valkovičová.

Generálny partner oslavy 70. výročia VŠVU: 

Tatra banka, a.s. 

Tatrabanka-logo
Tatrabanka-logo

Partner výstavy:

Slovenská výtvarná únia

SVÚ - logo
SVÚ - logo