Uvedenie nových publikácií VŠVU

Publikácie vznikli pri príležitosti 70. výročia založenia Vysokej školy výtvarných umení

7. 6. 2019, 18:00 

Galéria Umelka, Dostojevského rad 2, Bratislava

Na vernisáži výstavy s názvom Y v Galérii Umelka dňa 7. 6. 2019 budú uvedené dve nové publikácie, ktoré vznikli pri príležitosti 70. výročia založenia Vysokej školy výtvarných umení. 

Jednou z nich je jedinečná publikácia od autorky Mgr. Ivy Dejovej, PhD. pod názvom Archívna správa o stave Vysokej školy výtvarných umení 1949 – 1989. Prostredníctvom bohatého obrazového a textového materiálu mapuje sedemdesiatročnú históriu školy, ktorá doposiaľ nebola v takomto rozsahu spracovaná.

Taktiež vyjde sprievodný katalóg nazvaný Take Care k výročnej výstave Y, v koncepcii kurátorov Barbory Komarovej, Ľuboša Kotlára a Miroslavy Urbanovej. Úvodom prispela rektorka VŠVU doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD. a jednotlivými textami vybraní, generačne príbuzní teoretici, umelci či iní odborníci z rôznych oblastí, menovite umelecký kolektív APART, Ján Kralovič, Michaela Kučová, Lukáš Likavčan, Kristína Országhová, Peter Pivoda, Ivana Rumanová, Maja Štefančíková a Veronika Valkovičová.

Grafický dizajn obidvoch publikácií vytvorilo grafické štúdio andrej & andrej. 

Generálny partner oslavy 70. výročia VŠVU: 

Tatra banka, a.s. 

Tatrabanka-logo
Tatrabanka-logo