Udelenie titulu „doctor honoris causa“

Umelecká rada na svojom riadnom zasadnutí rozhodla udeliť najvyšší akademický titul doctor honoris causa dvom výnimočným osobnostiam: šéfdizajnérovi značky Rolls-Royce Jozefovi Kabaňovi a vedúcej oddelenia reštaurovania fotografie v Metropolitnom múzeu v New Yorku Nore Kennedy.

Jozef Kabaň

Absolvoval stredoškolské štúdium na Škole úžitkového výtvarníctva v Kremnici a od roku 1991 pokračoval štúdium v ateliéri transport dizajn na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Po získaní ocenenia na jednej zo študentských súťaží pre značku Škoda sa VW rozhodol ho podporovať a financoval mu pokračovanie štúdia na prestížnej Royal College of Art v Londýne v odbore „dizajn vozidiel“. 

V roku 1999 sa dostal do tímu dizajnu automobilu Bugatti Veyron, ktorý viedol šéfdizajnér Harmut Warkuss. Jozef Kabaň bol zodpovedný za dizajn exteriéru auta. Medzi rokmi 2003 – 2007 pracoval pre AUDI v pozícii vedúceho Centra pre dizajn exteriéru. Od roku 2008 zastával funkciu vedúceho oddelenia dizajnu značky Škoda. V roku 2014 predstavil dizajnovú štúdiu Škody VisionC, z ktorej vychádzajú súčasné modely tretej generácie Octavia, Fabia, Superb. Začiatkom roku 2017 odišiel do automobilky BMW group, kde navrhoval všetky nové rady BMW, okrem elektrických a športových radov. Od apríla 2019 pôsobí na poste šéfdizajnéra značky Rolls-Royce. 

Jozef Kabaň je nielen výnimočným dizajnérom, ale v dokáže formulovať vízie toho, ako bude automobilový priemysel napredovať, ako sa bude musieť zmeniť, aby ustál požiadavky nadchádzajúcej doby. Patrí k najvýznamnejším slovenským dizajnérom, ktorý sa presadil vo svete automobilového priemyslu, kde je konkurencia mimoriadne veľká. Svoje štúdiá začínal na VŠVU v ateliéri prof. Štefana Kleina a potom pokračoval v Londýne. Ku škole sa hlási nielen tým, že ju uvádza vo svojich CV, ale realizoval tu aj viaceré prednášky pre študentov dizajnu. V tomto momente je dôležité aj to, k akej osobnosti sa škola pri udeľovaní dr.h.c. prihlási a akým spôsobom bude inšpiráciou pre študentov školy. 

Nora Kennedy

Vedúca reštaurátorka na oddelení reštaurovania fotografie v  Metropolitnom múzeu umenia (The Met) v New Yorku. Počas svojho dlhého pôsobenia v múzeu už pracovala na viac ako sto výstavách a podporuje jeho iniciatívu vo vzdelávaní, výskume a komunikácii s verejnosťou. Kennedy taktiež pôsobí ako profesorka na newyorskom Univerzitnom Inštitúte umeleckého konzervovania, kde vyučuje magisterský program reštaurovania fotografie. Taktiež prednáša a vedie workshopy po celom svete. Svoj bakalársky titul obdržala z York univerzity v Toronte a magisterský v konzervovaní na Univerzite v Delaware. 

Nora Kennedy stála v roku 2002 pri zrodení myšlienky priniesť reštaurovanie fotografie do strednej Európy a zamerať sa na rozvoj výuky v oblasti ochrany a reštaurovania fotografie na Katedre reštaurovania Vysokej školy výtvarných umení. 

Kennedy bola jednou z hlavných lektoriek v oblasti ochrany a reštaurovania fotografie na letných medzinárodných workshopoch, seminároch a konferenciách organizovaných na pôde KR, VŠVU, zameraných na výuku reštaurátorov papiera z viac ako pätnástich krajín strednej a východnej Európy. Katedra reštaurovania sa tak stala centrom vzdelávania a šírenia poznatkov o reštaurovaní fotografie v tejto časti Európy. 

Vďaka jej veľkej snahe podporiť iniciatívu VŠVU etablovať na pôde Katedry reštaurovania novú špecializácia zameranú na reštaurovanie fotografie sa to podarilo v roku 2006. Aby bol chod novej špecializácie udržateľný, bolo potrebné dlhodobé školenie expertov v tejto oblasti. Napomohla vo výuke reštaurátorov fotografie v mnohých smeroch. Podieľala sa na organizovaní ich výučby prostredníctvom školení vo významných reštaurátorských centrách a školách, akými je North  East Document Conservation Center (NEDCC), The Getty Conservation Institute (GCI) a Univerzita v Delaware. Pomohla vytvoriť precízne bakalárske a magisterské kurikulum na výučbu reštaurovania fotografie. V roku 2011 prijala pozvanie na VŠVU ako prednášajúca na konferencii usporiadanej pri príležitosti výstavy Understanding Photography v galérii Medium, ktorej hlavnou myšlienkou bola oslava a rekapitulácia výuky reštaurovania fotografie v strednej a východnej Európe realizovanej hlavne na pôde VŠVU.  Veľkým nedávnym krokom jej neustálej podpory voči VŠVU bola podpora Mgr. art. Janky Križanovej počas jej trojročnej pracovnej stáže (2013-2016) na oddelení Reštaurovania Fotografie v The Met.

Tituly budú udelené dňa 7. júna 2019 na slávnostnom zasadnutí
Umeleckej rady VŠVU v Bratislave.