70. výročie

Vysoká škola výtvarných umení tento rok oslavuje!

70 výročie vizuál
70 výročie vizuál

Pri príležitosti 70. výročia svojho založenia VŠVU organizuje viacero podujatí, ktoré by mali toto okrúhle jubileum nielen pripomínať, ale zároveň tiež širokému publiku ukázať súčasnú podobu a fungovanie tejto najstaršej vzdelávacej inštitúcie umeleckého zamerania so špecializáciou na vizuálne umenie – výtvarné umenie, dizajn, architektúru a reštaurovanie na Slovensku.

Oslavovať sa začne už koncom mája, a to otvorením už tradičného Letného prieskumu pre verejnosť. Počas víkendu od 24. do 26. 5. 2019 v troch budovách školy – na Hviezdoslavovom námestí, Drotárskej a Koceľovej – študenti a študentky jednotlivých ateliérov predstavia svoje práce vytvorené počas posledného semestra.

V sobotu 25. 5. sa študenti môžu tešiť na „Demontáž“ – koncoročnú party v Klube umelcov a Umelke.

Koncom mája a začiatkom júna bude prebiehať festival DIPLOM, ktorý zastrešuje všetky výstavy záverečných magisterských prác našich študentov a študentiek usporiadaných nielen na pôde samotnej školy, ale aj v rôznych galériách a inštitúciách v Bratislave. Obhajoby diplomových prác prebehnú počas jedného dňa, a to 5. 6. 2019.

Tohtoročné oslavy vyvrcholia v piatok 7. 6. 2019. V tento deň sa uskutoční slávnostné odovzdávanie titulov Doctor honoris causa, uvedenie nových publikácií, ako aj vernisáž výstavy prác študentov a absolventov školy. 

Umelecká rada sa na svojom riadnom zasadnutí rozhodla udeliť najvyšší akademický titul Doctor honoris causa dvom výnimočným osobnostiam: šéfdizajnérovi značky Rolls-Royce Jozefovi Kabáňovi a vedúcej oddelenia reštaurovania fotografie v Metropolitnom múzeu v New Yorku Nore Kennedy.

Tituly budú udelené na slávnostnom zasadnutí Umeleckej rady VŠVU v Bratislave, ktoré sa uskutoční v rámci Slovenskej rektorskej konferencie. 

V Galérii Umelka sa o 18:00 otvorí výstava s názvom Y, ktorá predstaví vybrané práce študentov/študentiek a absolventov/absolventiek školy za posledných päť rokov. Prezentácia nebude mať historický či prehľadový charakter, jej kurátori (Barbora Komarová, Ľuboš Kotlár a Miroslava Urbanová) považujú za potrebné vnímať a využiť takto rámcovanú výstavu ako príležitosť pre istý druh generačnej výpovede nevytrhnuteľnú zo sociálnych, ekonomických, politických a iných realít takzvanej „generácie Y“.

Pri tejto príležitosti budú uvedené aj dve nové publikácie. Jednou z nich bude kniha Archívna správa o stave Vysokej školy výtvarných umení 1949 – 1989 od autorky Mgr. Ivy Dejovej, PhD., ktorá predstaví bohatý textový a obrazový materiál k histórii školy. Druhou bude katalóg s názvom Take care koncipovaný kurátormi výstavy Y. Katalóg bude obsahovať texty vybraných, generačne príbuzných teoretikov, umelcov či iných profesionálov z rôznych odborov. 

Grafický dizajn obidvoch publikácií, ako aj vizuály k výročiu vytvorilo grafické štúdio andrej & andrej

Generálny partner 70. výročia VŠVU:
Tatrabanka-logo
Tatrabanka-logo