Laboratórium aplikovaného dizajnu

Laboratórium je zamerané na praktickú stránku grafického dizajnu ako je realizácia konceptu a jeho aplikácia v prostredí a v spoločnosti. Laboratórium poskytuje priestor na experimentálnu stránku grafického dizajnu ako je hľadanie nových nástrojov a postupov a využívaní rôznych materiálov pri vytváraní obrazu a objektu digitálnym a analógovým spôsobom.

  • Prepis analógových techník do digitálneho prostredia
  • Experimentovanie s analógovými a digitálnymi spôsobmi vytvorenia obrazu a objektu
  • Práca a experimentovanie s materiálom a rôznymi možnosťami jeho využitia
  • Vytváranie prototypov kníh, zinov, obalov, plagátov, objektov, výstavníckeho fundusu
  • Vytváranie medziodborovej spolupráce (fotografia, dizajn, grafika, maľba, textil...)
  • Rozvoj manuálnych, technických a sociálnych zručností pri aplikácii grafického dizajnu do prostredia
  • Budovanie knižnice materiálov a technologických postupov
  • Dôraz na rešerš, výskum, praktické overovanie, štúdium teoretických textov a ich spoločná analýza
  • Návštevy tlačiarní, technologických centier