Ateliér Priestor

Natália Jarembáková – Autorské knihy
Juraj Kočár – Autorský plagát
Jana Leňová – Hra "Tututy"
Roman Mackovič – Plagát pre Satelit
Marek Menke – Autorská kniha
Martna Rozinajová – Autorská kniha

Ateliér 303 je priestorom na kladenie esenciálnych otázok grafického dizajnu: Čo je grafický dizajn? Čo ešte/už nie je grafický dizajn?  Kde sú jeho hranice? Aká je jeho úloha a vzťah k ostatným dizajnérskym, výtvarným, architektonickým, ekonomickým a spolčensko-vedným disciplínam?

Na bakalárskom stupni štúdia študent prechádza širokým spektrom logicky nadväzujúcich zadaní a úloh vzťahujúcich sa viac na kontext a obsah, ako na formálnu definíciu. Úlohy sa aktuálne menia a prispôsobujú sa konkrétnej skupine v jednotlivých ročníkoch a rokoch.

Po precedentnej príprave na prvom stupni štúdia sa od študenta v magisterskom štúdiu vyžaduje vytváranie a formulovanie vlastných dizajnérskych úloh a problémov a ich kontinuálne a komplexné riešenie ústiace do diplomovej práce.

Dôležitou súčasťou ateliérovej práce a komunitného života sú študentské prednášky, prezentácie o vizuálnej komunikácii a kolektívne kritiky rozpracovaných projektov. Za účelom napĺňania cieľov ateliéru sa študenti zúčastňujú interdisciplinárnych workshopov, seminárov, verejných prezentácií a výstav.

Rozmanité portfólio projektov, často balansujúcich alebo presahujúcich vlastný študijný odbor, je súhrnnou výbavou budúceho grafického dizajnéra. Absolvent je schopný dostatočne reagovať na všetky prichádzajúce profesionálne výzvy a zrozumiteľne a jednoznačne artikulovať svoje postoje a riešenia.