Ateliér Písmo

Kniha
Kniha
Kniha
Kniha
Kniha
Kniha
Kniha
Kniha
Kniha
Kniha
Kniha

Ateliér Písmo

Pre študentov bakalárskeho štúdia KVK poskytuje
3-semestrálny program komplexného typografického vzdelania. Aktívne zapája študentov do spolupráce na projekte Re-book – redizajn 10 finalistov literárnej súťaže Anasoftlitera. 

Študenti získajú základné vedomosti o dizajne knihy, ktoré v sebe zahŕňajú úpravu dlhých textov do vhodne zvoleného formátu, naučia sa zásady výberu vhodného textového písma, základov typografie a mikrotypografie, osvoja si základné postupy pri fotodokumentácii knihy ako objektu a zoznámia sa s tvorbou marketingových stratégií podporujúcich jej predaj. Súbežne s výukou typografie sú študenti vedení k dizajnu autorského nadpisového písma pre účely knižnej publikácie a jeho digitalizáciu. Vo vyšších ročníkoch pracujú študenti na autorskom koncepte stratégie v oblasti publikačného dizajnu pomocou voľne vybraného štrukturovaného textu a sprievodných obrazov. Cieľom je vytvoriť čo najviac alternatívnych verzií rovnakého dokumentu aplikovaním rôznorodých či už existujúcich alebo vlastných autorských postupov. Rovnako  získajú základné znalosti dizajnu textového písma, postupov pri jeho digitalizácii, testovaní funkčnosti a následnej prezentácie vo forme vzorníku písma a návrhu jeho marketingovej prezentácie.