Ateliér S+M+L_XL – KOV A ŠPERK

Práce študentov Ateliéru S+M+L_XL – Kov a šperk
Práce študentov Ateliéru S+M+L_XL – Kov a šperk
Práce študentov Ateliéru S+M+L_XL – Kov a šperk
Práce študentov Ateliéru S+M+L_XL – Kov a šperk
Práce študentov Ateliéru S+M+L_XL – Kov a šperk
Práce študentov Ateliéru S+M+L_XL – Kov a šperk
Práce študentov Ateliéru S+M+L_XL – Kov a šperk
Práce študentov Ateliéru S+M+L_XL – Kov a šperk
Práce študentov Ateliéru S+M+L_XL – Kov a šperk
Práce študentov Ateliéru S+M+L_XL – Kov a šperk
Práce študentov Ateliéru S+M+L_XL – Kov a šperk
Práce študentov Ateliéru S+M+L_XL – Kov a šperk
Práce študentov Ateliéru S+M+L_XL – Kov a šperk
Práce študentov Ateliéru S+M+L_XL – Kov a šperk
Práce študentov Ateliéru S+M+L_XL – Kov a šperk
Práce študentov Ateliéru S+M+L_XL – Kov a šperk
Práce študentov Ateliéru S+M+L_XL – Kov a šperk
Práce študentov Ateliéru S+M+L_XL – Kov a šperk
Práce študentov Ateliéru S+M+L_XL – Kov a šperk
Práce študentov Ateliéru S+M+L_XL – Kov a šperk
Práce študentov Ateliéru S+M+L_XL – Kov a šperk
Práce študentov Ateliéru S+M+L_XL – Kov a šperk
Práce študentov Ateliéru S+M+L_XL – Kov a šperk
Práce študentov Ateliéru S+M+L_XL – Kov a šperk

Ateliér S+M+L_XL – KOV A ŠPERK, je jediný svojho druhu na Slovensku a patrí medzi najmladšie ateliéry na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Poskytuje výučbu v bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni štúdia. Založil ho v roku 1990 svetoznámy slovenský výtvarník, šperkár Doc. Anton Cepka, akad. soch., ktorý ho viedol až do roku 1995. Dnes sa názov ateliéru, S+M+L_XL – KOV A ŠPERK, odvíja od veľkostných označení, ktoré vyjadrujú filozofiu širokospektrálneho pôsobenia a zamerania výučby od drobných šperkárskych artefaktov cez dizajn priemyselne realizovateľných predmetov až po veľkorozmerné práce do konkrétnych architektonických priestorov. Ateliér v individuálnom programe výučby poskytuje tie najlepšie podmienky pre rozvoj tvorivej osobnosti študenta tak, aby mohol rozvíjať svoj talent a tvorivé schopnosti v celej šírke a neskôr bol v praxi úspešným výtvarníkom či dizajnérom. Od študentov očakávame vysokú mieru osobného zanietenia pre štúdium, inovatívne myslenie a ochotu k výkonom s ambíciou zvedavosti a z nej vyplývajúcej tvorivosti. Zámerom výučby je poskytnúť budúcim výtvarníkom široké spektrum informácií a vyvolať v nich túžbu byť tvorcom, ktorý za svoj cieľ považuje, spájanie intelektu a kreatívnej remeselnej zručnosti.

Absolvent štúdia v ateliéri, v bakalárskom či magisterskom stupni, je vedomou, zručnou a kompetentnou osobnosťou, preukazujúcou po období štúdia flexibilnú schopnosť tvorivo a kreatívne reagovať na celú škálu výtvarných a dizajnérskych úloh. Tvorí s plným nasadením, siahajúc vždy po najvyššom stupni kvality umeleckého prejavu. Absolvent ateliéru S+M+L_XL – KOV A ŠPERK je pripravený začať profesionálny život výtvarníka, ktorého tvorba má naozaj „gule“.

  • Informácie o ateliéri

http://atelier-smlxl.blogspot.com/2011/06/about-studio-o-atelieri.html

  • Selekcia študentských prác ateliéru SML_XL -  KOV A ŠPERK z rôznych období:

http://atelier-smlxl.blogspot.com/2011/06/students-works-selection-studentske.html

  • Selekcia študentských z rôznych období prác – fashion style:

http://atelier-smlxl.blogspot.com/2011/06/students-works-selection-fashion-style.html

  • Ukážky výstavných projektov a inštalácií, ktoré realizoval team ATELIÉRU SML_XL -  KOV A ŠPERK minulých rokoch:

http://atelier-smlxl.blogspot.com/2011/06/vystava-atelieru-smlxl-golden-folder.html