Prípravný kurz textilu

Prípravný kurz textilu
Prípravný kurz textilu
Prípravný kurz textilu
Prípravný kurz textilu
Prípravný kurz textilu

Náplňou výučby v Prípravnom kurze textilu je predstaviť toto médium v čo najširšom rozsahu. Od voľnej tvorby cez textilný dizajn až po malé formy módneho dizajnu. Je to špecifický materiál ktorý umožňuje využívať množstvo techník a technológií. Môže byť poddajný, mäkký, tvárny, ale dokáže sa formovať aj do exaktných, pevných tvarov, s jasne ohraničenými plochami. To všetko závisí od zvoleného materiálu a spracovania. Na kurze sa venujeme zoznámeniu sa s týmito princípmi a s technikami, ako sú sieťotlač, sublimačná tlač, ručná aj strojová výšivka, základy tkania a šitia. Študenti realizujú projekty na zadanú tému v plošnom, reliéfnom alebo priestorovom tvare. Môžu sa prejaviť vo svojej výtvarnej individualite, s podmienkou využitia textilného materiálu a technológie, zaujímavé sú aj presahy do domovských ateliérov.