Ateliér textilnej tvorby v priestore

Anna Fričová – Živly
Vlasta Žáková – You are in love with your brother
Bianka Kukurdíková – OFF - ON
Ján Jánoš – Kabinet kuriozít
Dana Fagová – Ako vyšité
Katarína Orolinová – Inšpirácia čipkou
Henrieta Kurčíková – Inšpirácia výšivkou
Ľubomíra Abrahámová – Stará láska nehrdzavie
Henrieta Kurčíková – Status
Anna Fričová – Eko - bio
Barbora Kubíčková – Eko - bio
Natália Kepičová – Stvorenie
Ján Jánoš – Relikviár
Katarína Orolinová – Kamufláž
Henrieta Kurčíková – Musculus et corpus
Henrieta Kurčíková – Musculus et corpus
Kristína Šipulová – Výrez z reality - výšivka
Veronika Galášová – Imaginárna realita - strojová pletáž
Barbora Kubíčková – Čo doma starého - deštrukcia tkaniny
Bianka Kukurdíková – Memory - taftovaný koberec
Anna Fričová – Imaginárny portrét - žakárové tkanie
Kristína Hanulová – Facelift chair - žakárové tkanie
Veronika Galášová – Facelift chair - žakárové tkanie
Kristína Šírková – Intensification - strojová výšivka
Jana Krčmárová – Pocta hrdinovi - šitie, patinovanie
Jana Bórová – Emócia, štruktúra, priestor - šitie
Barbora Krejčová – Brands
Barbora Krejčová – Brands
Peter Liška – Textile Experience – pozvánka
Peter Liška – Textile Experience – katalóg
Henrieta Kurčíková – Redizajn čalúnenia
Karolína Mrázková – Redizajn čalúnenia
Kristína Šipulová – Redizajn čalúnenia
Kristína Tománková – Redizajn čalúnenia
Diana Elischerová – Redizajn čalúnenia
Anna Fričová – Tranz
Eva Šrubařová – Mys maz individuum

Koncepcia ateliéru sa opiera o súčasnú tvorbu fiber art – voľného umenia v textilnom materiáli. Východiskom je zameranie sa na textíliu ako na mnohotvárne médium, ktoré ponúka možnosti tvorby od unikátnej textílie až po mäkkú plastiku. Program ateliéru je zameraný na autorskú tvorbu, prácu s osobnými konceptmi, na textíliu ako súčasť architektúry určenú do konkrétneho interiéru alebo exteriéru. Súčasťou programu je aj autorský dizajn s dôrazom na jeho koncept, ako napríklad textilný doplnok alebo textilný šperk.

Ateliér využíva bohatú textilnú tradíciu a širokú škálu textilných techník. Táto ponuka sa rozširuje aj o nové technológie, ako sú tafting, digitálne tkanie a pletenie. Študenti experimentujú s týmito technikami, pracujú s presahmi do iných médií a nových technológií. Hľadajú progresívne riešenia a inovatívne autorské postupy pri realizácii výtvarného diela.

Program ateliéru pomáha študentom vyprofilovať si vlastný, individuálny výtvarný názor, ktorý bude podložený praktickými skúsenosťami s textilným médiom v rozsahu od textilnej miniatúry až po monumentálnu tvorbu.

Štúdium dopĺňajú workshopy, prednášky k odborným témam, spolupráce s inými ateliérmi, exkurzie, študijné cesty za zbierkami umenia a výstavy ateliéru doma i v zahraničí.

Katedra textilnej tvorby má rozšírenú ponuku odborných predmetov aj o voliteľné predmety reštaurovania textilu, ktoré rozširujú vedomosti študentov o poznanie historických textílií, ich konzerváciu, reštaurovanie a tvorbu kópií. Bakalárske štúdium tvorí kvalitný základ pre magisterské štúdium na Katedre textilnej tvorby alebo v Ateliéri reštaurovania textilu na Katedre reštaurovania.