Ateliér odevného dizajnu

Natália Repkovská – Ateliér odevného dizajnu
Juliana Brnáková – Ateliér odevného dizajnu
Natália Repkovská – Ateliér odevného dizajnu
Dominika Párnická – Ateliér odevného dizajnu
Dominika Párnická – Ateliér odevného dizajnu
Maja Božović Bažik – Ateliér odevného dizajnu
Maja Božović Bažik – Ateliér odevného dizajnu
Maja Božović Bažik – Ateliér odevného dizajnu
Maja Božović Bažik – Ateliér odevného dizajnu
Maja Božović Bažik – Ateliér odevného dizajnu
Maja Božović Bažik – Ateliér odevného dizajnu
Maja Božović Bažik – Ateliér odevného dizajnu
Maja Štvrtecká – Ateliér odevného dizajnu
Maja Štvrtecká – Ateliér odevného dizajnu

Koncepcia výučby je založená na chápaní „módy“ ako celku, vo všetkých jej aspektoch, a ako reflexii kultúrneho diania a životného štýlu. Cieľom štúdia je otvárať sa poznaniu, hľadať cesty a odkrývať horizonty, ktorými by študenti mali dospieť k tvorbe odevu ako k výnimočnému artefaktu, ktorý sa dá rôzne kreovať až do polohy komerčnej konfekcie a tvorby kolekcií. Výučba je založená na experimente s materiálom, formou, strihom a technológiou. Tieto experimenty sú podporené remeselnou zručnosťou, krajčírskou tradíciou a cielene volenými zadaniami tém. Študenti sú vedení ku kreativite a individualite s vysokým profesionálnym štandardom. Prispievajú k tomu odborné prednášky a informácie o aktuálnom dianí vo svete módy a módnych trendoch. Je dôležité naučiť sa s týmito informáciami pracovať, využiť a použiť ich vo svojej tvorbe. Okrem toho si študenti musia hľadať vlastné inšpiračné zdroje a impulzy, vkladať autentický, autorský rukopis, skratku či tvaroslovie, k čomu je potrebná dobrá znalosť histórie odevu, modelácia, strihová príprava a remeselná zručnosť.

ABSOLVENTI 2014