Socha v 3D virtuálnom priestore a architektúre

Ján Kupferschmidt – semestrálna práca
Michal Dvorský – semestrálna práca
Dionýz Trosko – semestrálna práca
Ján Zachar – semestrálna práca
Miroslav Štefánek – semestrálna práca
Juraj Kadlečík – semestrálna práca

Prepojenie architektúry a sochárstva nesleduje striktne len klasický prístup umiestnenia sochy v  priestore. Dôraz je kladený na súčasnú novú tendenciu, „symbiózu“ týchto dvoch výtvarných odborov. Ide o rozvoj priestorovej 3D orientácie v rámci inštalácie, intervencie a objektového „využitia/zneužitia“ interiéru alebo exteriéru. Dôležité je najmä komplexné, vyvážené prepojenie konceptuálnej a vizuálnej stránky výslednej práce.