Laboratórium reštaurovania modernej a súčasnej maľby

Pri procese tvorby modernej a súčasnej maľby sa často aplikujú netradičné technológie a nové materiály, ktoré sa do 20. storočia nepoužívali. Cieľom predmetného štúdia je získanie odborných vedomostí a profesionálnych zručností potrebných pri procese reštaurovania modernej a súčasnej maľby.

Súčasťou výučby je prehľad materiálov a techník používaných v procese reštaurátorskej tvorby zameraných na zhodnotenie výtvarného diela. Poslucháči sú teoreticky oboznamovaní formou výkladu s rozličnými  metódami používanými na stabilizáciu, odstraňovanie nečistôt a nevhodných neautorských zásahov a praktickým cvičením si tieto metódy a postupy precvičujú na konkrétnom poškodenom umeleckom diele.

Študenti prakticky realizujú upevňovanie maľby, rozličné konsolidačné techniky vykonávané na odsávacích stoloch, ošetrovanie vlhkosťou, čistiace techniky, opravy škrabancov a perforácii, použitie rôznych tmelov a iných materiálov, vytváranie povrchovej štruktúry, výtvarné doplnenie chýbajúcich častí maľby a záverečné konzervovanie zreštaurovaného umeleckého diela. 
Po absolvovaní štúdia predmetu budú študenti pripravení čeliť výzvam na reštaurovanie moderných alebo súčasných výtvarných diel.