Ateliér sochárskej prípravy pre reštaurátorov

Študenti sa oboznámia s anatómiou ľudského tela a jeho sochárskou aplikáciou v hline a sadre. Dôraz sa kladie na videnie priestoru, hmoty a tvaru, ako aj na kresbovú prípravu. Štúdium je zamerané na poznávanie a vytváranie vlastného pohľadu na vývoj plastiky, na jej historické členenie až po súčasnosť.