Ateliér maliarskej prípravy pre reštaurátorov

Ateliér maliarskej prípravy pre reštaurátorov
Ateliér maliarskej prípravy pre reštaurátorov
Ateliér maliarskej prípravy pre reštaurátorov
Ateliér maliarskej prípravy pre reštaurátorov

Maliarska príprava – 1. ročník reštaurátori maliari a sochári
Ateliér maliarskej prípravy – 2. ročník reštaurátori maliari

Základnou ideou koncepcie Ateliéru maliarskej prípravy je vytáranie a rozvíjanie vizuálnej citlivosti a výtvarnej gramotnosti.

Program 1. ročníka maliarskej prípravy je koncipovaný ako základný maliarsky program, ktorý zoznamuje poslucháčov s jazykom maľby, s praktickým i teoretickým uchopovaním problematiky farby, kompozície, svetla, výrazu, proporcií atď. Program zahŕňa aj praktické zoznamovanie a zvládanie základných maliarskych techník, tak u maliarov, ako i sochárov, s tým rozdielom, že sochári používajú techniky akvarelu, gvašu, tempery, pastelu a maliari postupne prechádzajú k technike olejomaľby a k jej možnostiam. Jednotlivé maliarske zadania reagujú na vizuálne podnety, na ich výtvarné a koncepčné rozvíjanie, ale reagujú aj na podnety z histórie maľby, na ich slohové znaky, ktoré sú nepostrádateľnou súčasťou prípravy a výbavy reštaurátora.

Ateliér maliarskej prípravy 2. ročníka rozvíja a obohacuje jednotlivé výtvarné, maliarske fenomény načrtnuté v 1. ročníku. Vzhľadom na časové vymedzenie zdôrazňuje a prostredníctvom zadaní vymedzuje dva základné okruhy motívov. Sú to zátišie – predmet a figurálna maľba. Zátišie rozvíja nielen zobrazujúce schopnosti, ale i koncepčné výtvarné myslenie, dotýka sa sféry vizuálnych, pocitových, ale aj historických asociácií. Isté príbuznosti nesie program i v oblasti figurálnej maľby, kde sa pracuje s modelom, ale aj so subjektívnym výberom figurálnych motívov z maliarskej histórie. I figurálna maľba totiž aspoň v základoch vedie poslucháčov k pochopeniu princípov slohového cítenia a k prehlbovaniu základných technických a technologických návykov aplikovaných na techniku olejomaľby. Niektoré zadania sú zamerané priamo na výtvarné postupy určované technikou maľby.