Ateliér maľby III.

Nikola Šušovicová – 4. ročník Bc.
Nikola Šušovicová – 4. ročník Bc.
Michaela Moravčíková – Maliarsky inkubátor pre 2. ročník
Ľubomíra Sekerášová – 1. ročník Mgr.
Ľubomíra Sekerášová – 1. ročník Mgr.
Ján Šutvay – Maliarsky inkubátor pre 2. ročník
Plenér v Kremnici
Maliarsky inkubátor pre 2. ročník
Patrícia Bačenková – Maliarsky inkubátor pre 2. ročník
Konzultácie študentských prác
Martina Mäsiarová – 2. ročník Mgr.
Radim Straka – 2. ročník Bc.
Kristína Mičová – 1. ročník Mgr.

Pod označením „maľba“ máme v Ateliéri maľby III. na mysli vždy aj niečo viac, predovšetkým spôsoby života, spôsoby myslenia a podoby vlastnej senzitivity rozvíjané a prehlbované práve prostredníctvom tohto média.  
Cieľom ateliéru je podporovať samostatne mysliacich, duchaprítomných a citlivých ľudí vybavených rozhľadom a porozumením voči vlastnej situácii, situácii maľby a umenia v premenách súčasného sveta, odhodlaných oživovať výtvarné umenie novou silou. 
Tento ateliér je zároveň bezprostredne otvorený kresliarskym presahom, no nebráni sa ani ľubovoľným intermediálnym postupom, ak sa ukážu ako priliehavé riešenia autorskej vízie študenta, alebo jednoducho ako lákavá neprebádaná možnosť.                    

V ateliéri sa usilujeme poskytnúť študentom podnety pre nasledovné schopnosti/možnosti:

  1. Osvojenie jazyka maľby a získavanie citu pre správanie materiálu. 
  2. Objavovanie problematiky obrazu, podmienok jeho vzniku a spoznávanie nepredvídateľných a skúsenosť presahujúcich účinkov, nástrah, problémov a záhad v ich celej robustnosti.
  3. Rozširovanie vnímavosti vo vzťahu k svetu okolo seba.       
  4. Rozširovanie vnímavosti voči sebe samému. 
  5. Porozumenie súčasného i minulého diania v umení a maliarstve (prízvukujme: vrátane moderny, ktorá je obklopená hmlovinou amnézie).       
  6. Pochopenie toho, čo to znamená byť maliarom v umeleckom (galerijnom, akademickom, zberateľskom) či širšom spoločenskom prostredí. Ako to ovplyvňuje samotnú tvorbu?  
  7. Rozvoj otvoreného kritického myslenia, schopnosti formulovať myšlienky, diagnostikovať problém, viesť dialóg.         
  8. Objavovanie a utváranie vlastného presvedčenia, vlastnej nevyčerpateľnej cesty, vlastného zmyslu. 
  9. Vedomé kladenie vlastných hraníc — pričom hranicami nie sú len štýlotvorné istoty, ale najmä výzvy, ktoré (nám) spôsobujú radosť.