4. ateliér

Margaréta Petržalová – Lebkový luster, akryl na plátne, 150 x 150 cm, 2015
Šimon Kučera – Tendencia pre cyklus "Blind point" č. 2, 185 x 140 cm, akryl na plátne, 2018
Šimon Kučera – Tendencia pre cyklus "Blind point" č. 3, 185 x 140 cm, akryl na plátne, 2018
Mia Papp – #3Y3C4ND1 (#3Y3C4NDI_L 160 X 140 X 4,5 cm + #3Y3C4NDI_P 140 X 140 X 4,5 cm) : 2018
Mia Papp – #disCONNECT : 2018 / 120 X 140 X 4,5 cm / Kombinovaná technika na plátne
Lucia Horvátová – Floating space, 2018, akryl na plátne, 130 x 340 cm - diptych - dva kusy 130 x 170 cm
Lucia Horvátová – Massive growing 1, 2018, akryl na plátne, 230 x 400 cm - diptych - dva kusy 230 x 200 cm
Lucia Horvátová – Diplomová práca, inštalácia, 2018
Martina Čičmancová – Anthro-symbiose, 2018, 170 x 190 cm, akryl na plátne/monotypia
Martina Čičmancová – Connected, 2018, 150 x 180 cm, akryl na plátne/monotypia
Stano Macko – Fight Club 1, 140 x 140 cm, akryl, sprej
Stano Macko – Getting There 140 x 100, akryl, sprej
Miroslava Kubáňová – Bez názvu, 140 x 155 cm
Miroslava Kubáňová – Bez názvu, 140 x 155 cm

V roku 2001 vznikol na Katedre maľby a iných médií 4. ateliér. Reprezentuje špeciálny maliarsky ateliér reflektujúci nové trendy v maľbe po roku 2000 s plnou akceptáciou existencie digitálnych technológií a s využívaním ich nástrojov. Zameraním je výhradne maliarsky, bez presahov do konceptuálnych realizácií.

Štúdium v 4. ateliéri je založené na individuálnych programoch poslucháčov, prebieha na troch stupňoch. Ateliérový program zahŕňa aj mimoškolské aktivity – účasť na výstavách, sympóziách a workshopoch doma aj v zahraničí. Študenti ateliéru sa aktívne zapájajú do aktivít na výtvarnej scéne.