Ateliér o fotografii

Michal Huštaty – Underdeconstruction, magisterská diplomová práca
Michal Huštaty – Underdeconstruction, magisterská diplomová práca
Michal Huštaty – Underdeconstruction, magisterská diplomová práca
Michal Huštaty – Underdeconstruction, magisterská diplomová práca
Michal Huštaty – Underdeconstruction, magisterská diplomová práca
Tereza Kopecká – Inner Landscape, magisterská diplomová práca
Tereza Kopecká – Inner Landscape, magisterská diplomová práca
Tereza Kopecká – Inner Landscape, magisterská diplomová práca
Tereza Kopecká – Inner Landscape, magisterská diplomová práca
Tereza Kopecká – Inner Landscape, magisterská diplomová práca
Tereza Kopecká – Inner Landscape, magisterská diplomová práca
Tereza Kopecká – Inner Landscape, magisterská diplomová práca
Tereza Kopecká – Inner Landscape, magisterská diplomová práca
Ľuboš Kotlár – On Fashion Photography, bakalárska práca
Ľuboš Kotlár – On Fashion Photography, bakalárska práca
Ľuboš Kotlár – On Fashion Photography, bakalárska práca
Ľuboš Kotlár – On Fashion Photography, bakalárska práca
Ľuboš Kotlár – On Fashion Photography, bakalárska práca
Ľuboš Kotlár – On Fashion Photography, bakalárska práca
Ľuboš Kotlár – On Fashion Photography, bakalárska práca
Ľuboš Kotlár – On Fashion Photography, bakalárska práca
Ľuboš Kotlár – On Fashion Photography, bakalárska práca
Ľuboš Kotlár – On Fashion Photography, bakalárska práca
Ľuboš Kotlár – On Fashion Photography, bakalárska práca
Ján Mýtny ml. – Hora, bakalárska práca
Ján Mýtny ml. – Hora, bakalárska práca
Ján Mýtny ml. – Hora, bakalárska práca
Ján Mýtny ml. – Hora, bakalárska práca
Ján Mýtny ml. – Hora, bakalárska práca
Ján Mýtny ml. – Hora, bakalárska práca
Ján Mýtny ml. – Hora, bakalárska práca
Ján Mýtny ml. – Hora, bakalárska práca
Ján Mýtny ml. – Hora, bakalárska práca
Ján Mýtny ml. – Hora, bakalárska práca
Ján Mýtny ml. – Hora, bakalárska práca
Ján Skaličan – Still there
Ján Skaličan – Still there
Ján Skaličan – Still there
Leontína Berková – Nadhľad
Leontína Berková – Nadhľad
Leontína Berková – Nadhľad
Leontína Berková – Nadhľad
Leontína Berková – Nadhľad
Leontína Berková – Nadhľad
Leontína Berková – Nadhľad
Alžbeta Frajková – Ako dlho je teraz?
Alžbeta Frajková – Ako dlho je teraz?
Alžbeta Frajková – Ako dlho je teraz?
Alžbeta Frajková – Ako dlho je teraz?
Alžbeta Frajková – Ako dlho je teraz?
Ema Lančaričová – Aechmea
Ester Šabíková – O pocite
Ester Šabíková – O pocite
Ester Šabíková – O pocite
Ester Šabíková – O pocite
Ester Šabíková – O pocite
Ester Šabíková – O pocite
Ester Šabíková – O pocite
Ester Šabíková – O pocite
Ester Šabíková – O pocite
Ester Šabíková – O pocite
Ester Šabíková – O pocite
Ester Šabíková – O pocite
Ester Šabíková – O pocite
Ester Šabíková – O pocite
Ester Šabíková – O pocite
Ester Šabíková – O pocite
Ester Šabíková – O pocite
Ester Šabíková – O pocite
Ester Šabíková – O pocite
Ester Šabíková – O pocite
Ester Šabíková – O pocite

Koncepcia Ateliéru o fotografii je postavená na výskume zobrazovacieho jazyka fotografie, na analýze pojmu fotografického média a samotného fotografického obrazu.

V ateliéri sa systematicky pracuje na krátkodobých a dlhodobých projektoch venovaných problémom súčasného umenia a tematická orientácia je zacielená z väčšej časti predovšetkým na otázky spojené so samotným pojmom a definíciou fotografie. Výskum problematiky technického obrazu fotografie a pochopenie čo najširších kontextov a špecifických informácií o tomto médiu, tvoria základné jadro koncepcie ateliéru. Výučba pomáha ri orientácii v otázkach starých aj nových médií a z pohľadu princípov interdisciplinarity tiež komplexne v oblasti výtvarného umenia.
Ateliérový program je konkrétne orientovaný na tzv. myslenie fotografiou – myslenie fotografickým obrazom, t. j. na prepojenie teoretických poznatkov a komplexných filozofických, psychologických, kultúrno-spoločenských a ďalších informácií priamo s vizuálnou, fotografickou praxou.