Ateliér Laboratórium fotografie

ALF
Boris Németh – Slovakia I'm lovin it
Boris Németh – Slovakia I'm lovin it
Boris Németh – Slovakia I'm lovin it
Boris Németh – Slovakia I'm lovin it
Boris Németh – Slovakia I'm lovin it
Boris Németh – Slovakia I'm lovin it
Martin Kleibl – Susedia
Martin Kleibl – Susedia
Martin Kleibl – Susedia
Martin Kleibl – Susedia
Ján Kekeli – V krajine
Ján Kekeli – V krajine
Ján Kekeli – V krajine
Ján Kekeli – V krajine
Lenka Lukačovičová – RE: Photography
Lenka Lukačovičová – RE: Photography
Lenka Lukačovičová – RE: Photography
Lenka Lukačovičová – RE: Photography
Lenka Lukačovičová – RE: Photography
Lenka Lukačovičová – RE: Photography
Slovenské Haute Coutre
Zuzana Hečková – Slovenské Haute Coutre
Zuzana Hečková – Slovenské Haute Coutre
Zuzana Hečková – Slovenské Haute Coutre
Laura Štrompachová – Obdobie medzi zimou a jarou... nik nevie, koľko trvá
Laura Štrompachová – Obdobie medzi zimou a jarou... nik nevie, koľko trvá
Laura Štrompachová – Obdobie medzi zimou a jarou... nik nevie, koľko trvá
Laura Štrompachová – Obdobie medzi zimou a jarou... nik nevie, koľko trvá
Laura Štrompachová – Obdobie medzi zimou a jarou... nik nevie, koľko trvá
Ondrej Urban – Niečo o kvetoch
Ondrej Urban – Niečo o kvetoch
Ondrej Urban – Niečo o kvetoch
Ondrej Urban – Niečo o kvetoch
Ondrej Urban – Niečo o kvetoch
Viktor Šelesták – *.jpegs
Viktor Šelesták – *.jpegs
Viktor Šelesták – *.jpegs
Viktor Šelesták – *.jpegs
Viktor Šelesták – *.jpegs
Viktor Šelesták – *.jpegs
Andrej Žabkay – Untitled
Andrej Žabkay – Untitled
Andrej Žabkay – Untitled
Andrej Žabkay – Untitled
Andrej Žabkay – Untitled
Andrej Žabkay – Untitled
Alžbeta Frajková – Eseje o výtvarníkoch
Alžbeta Frajková – Eseje o výtvarníkoch
Ján Skaličan – Laboratórium fotografie
Leontína Berková – Laboratórium fotografie
Lea Kálazi – Semestrálna práca
Ondrej Urban – Semestrálna práca
Ján Viazanička – Laboratórium fotografie
Tvorivé dielne 2005 – 2011
Martin Ilčík – Laboratórium fotografie
Lenka Lukačovičová – Laboratórium fotografie
Eva Benková – Laboratórium fotografie
Lea Kálazi – Reshoot Revolution
Lea Kálazi – Reshoot Revolution
Lea Kálazi – Reshoot Revolution
Lea Kálazi – Reshoot Revolution
Lea Kálazi – Reshoot Revolution
Leontína Berková – Premena materiality
Leontína Berková – Premena materiality
Leontína Berková – Premena materiality
Ondrej Urban – Moje dievčatá
Ondrej Urban – Moje dievčatá
Ondrej Urban – Moje dievčatá
Ondrej Urban – Moje dievčatá
Viliam Ondo – Krátky slovník slovenského hashtagu
Viliam Ondo – Krátky slovník slovenského hashtagu
Viliam Ondo – Krátky slovník slovenského hashtagu
Viliam Ondo – Krátky slovník slovenského hashtagu
Viliam Ondo – Krátky slovník slovenského hashtagu
Dni fotografie v Leviciach 2016
Dni fotografie v Leviciach 2016
Dni fotografie v Leviciach 2016
Dni fotografie v Leviciach 2016
Dni fotografie v Leviciach 2016
Andrea Kurjaková – Čas_zber
Andrea Kurjaková – Čas_zber
Andrea Kurjaková – Čas_zber
Hoa Nguyen Thi – Dialóg: Desire paths
Hoa Nguyen Thi – Dialóg: Desire paths
Ema Lančaričová – Časozber
Ema Lančaričová – Časozber
Ema Lančaričová – Časozber
Kristína Močková – Solitér
Kristína Močková – Solitér
Kristína Močková – Solitér
Kristína Močková – Solitér
Viliam Ondo – Časozber
Viliam Ondo – Časozber
Viliam Ondo – Časozber
Viliam Ondo – Časozber
Ivana Rožková – Časozber – stratený čas
Ivana Rožková – Časozber – stratený čas
Soňa Zemanová – Podobnosti
Soňa Zemanová – Podobnosti
Soňa Zemanová – Podobnosti
Soňa Zemanová – Podobnosti
Aleksandra Radojičić – Lines, Shapes and Colours
Aleksandra Radojičić – Lines, Shapes and Colours
Aleksandra Radojičić – Lines, Shapes and Colours
Aleksandra Radojičić – Lines, Shapes and Colours
Aleksandra Radojičić – Lines, Shapes and Colours
Gabriela Sarahi – #Allforadecentworld
Gabriela Sarahi – #Allforadecentworld
Gabriela Sarahi – #Allforadecentworld
Gabriela Sarahi – #Allforadecentworld
Gabriela Sarahi – #Allforadecentworld
Janosh Rohrssen – Creative Direction
Janosh Rohrssen – Creative Direction
Janosh Rohrssen – Creative Direction
Janosh Rohrssen – Creative Direction
Janosh Rohrssen – Creative Direction
Janosh Rohrssen – Creative Direction
Matej Hakar – Land for sale
Matej Hakar – Land for sale
Matej Hakar – Land for sale
Matej Hakar – Land for sale
Matej Hakar – Land for sale
Muusa Kaukorine – Stopping in Slovakia
Muusa Kaukorine – Stopping in Slovakia
Muusa Kaukorine – Stopping in Slovakia
Muusa Kaukorine – Stopping in Slovakia
Muusa Kaukorine – Stopping in Slovakia
Nemanja Maric – Shadows of Bratislava
Nemanja Maric – Shadows of Bratislava
Nemanja Maric – Shadows of Bratislava
Nemanja Maric – Shadows of Bratislava
Nemanja Maric – Shadows of Bratislava
Stefan Vukićević – In the Slovakian Countryside
Stefan Vukićević – In the Slovakian Countryside
Stefan Vukićević – In the Slovakian Countryside
Stefan Vukićević – In the Slovakian Countryside
Stefan Vukićević – In the Slovakian Countryside
Sydney Larkin – Untouched
Sydney Larkin – Untouched
Sydney Larkin – Untouched
Sydney Larkin – Untouched
Sydney Larkin – Untouched

fotografia + experiment + presahy + hra
Ateliér Laboratórium fotografie je o širokom rozpätí fotografického média od konceptuálnej, dokumentárnej a výtvarnej fotografie až po jeho presahy do iných médií, ako sú video, performancia, inštalácia, maľba, pričom študenti sú vedomostne uvádzaní do problematiky celých dejín umenia. Dôraz je kladený na experiment, a zároveň sa nepodceňuje zvládnutie remesla. V ateliéri sa riešia nielen globálne problémy, ale napríklad aj hľadanie alternatívy k súčasnému poňatiu konzumného života. Pozornosť je venovaná aj archetypom a ďalším jedinečným javom našej regionálnej súčasnosti. Sme tu nato, aby sme konzultovali, študovali literatúru, chodili na výstavy, tvorivé dielne a pozývali zaujímavých ľudí na prednášky. V procese sa preferuje otvorená komunikácia a osobný kontakt, aby študent mohol nájsť sám seba a svoje miesto v umení. Tvorivé dielne sa konajú na Slovensku ale aj v  zahraničí, pričom spolupracujeme s inými školami a inštitúciami. Výsledky prezentujeme na ateliérových, katedrových a ďalších výstavách, súťažiach a iných prehliadkach doma aj v zahraničí. Vydali sme viacero katalógov, ktoré dokumentujú práce študentov na rôznych projektoch. Ateliér obohacujú aj doktorandi, ktorí vedú čiastkové úlohy pre študentov a zasväcujú ich do svojich výskumov. Zvládnuť vyjadrovanie vo vizuálnom jazyku je základným smerovaním ateliéru.