Ateliér Transport dizajn

Adam Puškáš – Ateliér transport dizajn
Bystrík Míček – Ateliér transport dizajn
Bystrík Míček – Ateliér transport dizajn
Bystrík Míček – Ateliér transport dizajn
Bystrík Míček – Ateliér transport dizajn
Bystrík Míček – Ateliér transport dizajn
Bystrík Míček – Ateliér transport dizajn
Bystrík Míček – Ateliér transport dizajn
Martin Kostovčík – Ateliér transport dizajn
Obhajoby Audi
Ateliér transport dizajn
Pavol Kirnág – Ateliér transport dizajn
Peter Chovanec – Ateliér transport dizajn
Slavomír Ozaník – Ateliér transport dizajn
Vojtech Stránsky – Ateliér transport dizajn

Transport dizajn na Vysokej škole výtvarných umení (VŠVÚ) je neustále sa vyvíjajúce kreatívne štúdio, špecializujúce sa na oblasti navrhovania automobilov a lietadiel. Ateliér je vedený Doc. Ing. Štefanom Kleinom, akad. soch., pod vlajkou VŠVÚ v Bratislave. V priebehu viac ako 20 rokov dokázalo štúdio úspešne vyprodukovať množstvo absolventov, ktorí našli svoje vysnívané uplatnenie v obore automobilového dizajnu. Väčšina študentov programu pochádza zo Slovenskej republiky a Českej republiky, čo napomáha tomu, aby si štúdio vytvorilo dominantné postavenie pri príprave talentovaných automobilových dizajnérov v česko-slovenskom regióne. Veľká časť študentov je prevažne mladá, vo veku pohybujúcom sa medzi 19 až 25 rokov; napriek tomu nemá táto skutočnosť vplyv na ich odbornosť, keďže väčšina týchto mladých študentov mala šancu získať skúsenosti vo forme stáží v rôznych automobilkách a leteckých spoločnostiach; podaktorí sa dokázali hneď aj uplatniť v zamestnaní na plný úväzok. Istý počet študentov sa venuje aj iným disciplínam ako grafickému dizajnu, koncept artu a ilustráciám, aby si rozvíjali svoj talent – činnosti, ktorá je viac než povzbudzovaná, keďže toto štúdio sa primárne zameriava na výtvarný komponent transport dizajnu.

Facebook: www.facebook.com/afad.transportdesign