Ateliér Industrial dizajn

Adrian Mankovecký, Ateliér Industrial dizajn
Etela Lúčová, Ateliér Industrial dizajn
Kristína Krempová, Ateliér Industrial dizajn
Lucia Karpitová, Ateliér Industrial dizajn
Lucia Šúpolová, Ateliér Industrial dizajn
Lukáš Belička, Ateliér Industrial dizajn
Marek Jurčiak, Ateliér Industrial dizajn
Martin Lorincz, Ateliér Industrial dizajn
Miroslava Trokšiarová, Ateliér Industrial dizajn
Ondrej Eliáš, Ateliér Industrial dizajn
Šimon Mišurda, Ateliér Industrial dizajn
Tomáš Brichta, Ateliér Industrial dizajn

Predmetom štúdia sú človek a jeho pracovné aktivity. Spektrum výrobkov vznikajúcich z tohto vzťahu reaguje na minulosť ako na inšpirujúcu genetickú väzbu, vníma prítomnosť cez reálny vývoj dizajnérskej praxe a pozerá sa do budúcnosti s pocitom spoluzodpovednosti dizajnu za morálku a ekologické vedomie. Rozvoj odborných schopností absolventa bakalárskeho stupňa je realizovaný špeciálnymi projektmi podľa pedagogického zámeru. Príprava študenta na tvorbu v kolektíve je zabezpečená organizovaním spolupráce s konkrétnymi slovenskými a zahraničnými výrobcami a inštitúciami. Prioritou magisterského štúdia je príprava na individuálnu dizajnérsku tvorbu a formovanie osobnosti . Semester je rozdelený na etapy riešenia, ktoré sa pravidelne vyhodnocujú a konzultujú. Pri celoateliérových projektoch sú spoločné korekcie a diskusie aj s externými odborníkmi, inak sa vytvára tím podľa charakteru projektu.