Ateliér Art dizajn

Branislav Laho – Objekt
Ladislava Repková – lampa
Lukáš Ostriž – Svetelný objekt
Martin Bu – Váza
Viktória Fedorkovičová – interiérový prvok
Viktória Fedorkovičová – svietidlo
Branislav Laho – Linka
Filip Horník – Sci-fi
Jana Labathová – Imaginácia, svetelny objekt
Ladislava Repková – Citácia a recyklácia v dizajne
Lukáš Ostriž – Lokálne tradície a remeslá v dizajne
Martin Bu – Citácia a recyklácia v dizajne
Martin Franzen – Burka
Peter Simoník – Objekt individuality a jeho diverzity
Silvia Lovasová – Digitalne technologie v dizajne
Soňa Bergendiová – Bizarnosť / Braňo Laho – Linka
Štefan Nosko – Icons of the past – suvenir
Zuzana Špiláková – Obuv – objekt – proces
Zuzana Špiláková – Obuv – objekt – proces
Branislav Laho – Negatívne modelovanie
Soňa Bergendiová – Dokonalé - nedokonalé
Fotenie produktov
Lukáš Ostriž – Zberný dvor, diplomová práca
Lukáš Ostriž – Zberný dvor, diplomová práca
Martin Franzen – Figuratívnosť
Nikoleta Šoošová – Cudzopasník
Filip Horník – Alternative reality, diplomová práca
Nikoleta Šoošová – Konšpiračné teórie
Prieskum
Branislav Laho – Fotografia z prieskumu
Filip Horník – Alternative reality, diplomová práca
Filip Horník – Alternative reality, diplomová práca

Zameraním ateliéru je širšie chápanie dizajnu s možnými presahmi do umeleckého remesla, konceptu, objektu. Zdôrazňuje sa individualita autora, jeho reflexia súčasnosti, experiment a sémantická výpoveď. Ateliér je aj priestorom pre kritickú diskusiu a nové impulzy reflektujúce sociálnu a ekologickú angažovanosť a kultúrny kontext. Študenti sú motivovaní k vlastnej zodpovednosti za výber semestrálnej témy so zdôvodnením autorského konceptu. Návrhy môžu byť realizované ako tradičnými umelecko remeselnými technikami, tak aj súčasnými digitálnymi technológiami, alebo materiálovým experimentom. Cieľom výučby je výchova budúcich dizajnérov, ktorý sa nevenujú len navrhovaniu predmetov každodennej spotreby ale aj solitérnym a nekonvenčným predmetom s presahom do konceptuálneho dizajnu. Niektoré diela patria do kategórie DIY ( Do It Yourself ), kategórie naratívneho dizajnu alebo kritického dizajnu. Študenti sú vedení k pochopeniu širšej úlohy dizajnu smerom k spoločnosti a jeho kultúrnej, sociálnej a ekologickej úlohe. Priebežné hodnotenie v ateliéri prebieha formou verejnej prezentácie a diskusie študentov k jednotlivým projektom. Kritériom je analýza problému, koncept, varianty riešenia, originalita a kvalita prezentácie.

web: http://atelierartdizajn.wix.com/vsvu

facebook: https://www.facebook.com/AtelierArtDizajnVsvuStudioArtDesignAfad/