Ateliér architektúry III A3

Ateliér architektúry III A3
Ateliér architektúry III A3
Ateliér architektúry III A3
Ateliér architektúry III A3
Ateliér architektúry III A3
Ateliér architektúry III A3
Ateliér architektúry III A3
Ateliér architektúry III A3
Ateliér architektúry III A3
Ateliér architektúry III A3
Ateliér architektúry III A3
Ateliér architektúry III A3
Ateliér architektúry III A3
Ateliér architektúry III A3
Ateliér architektúry III A3
Ateliér architektúry III A3

Architektúru chápeme ako otvorený proces, skladanie prvkov do skladačky, ktorej naplnenie znamená presah vo viacerých vrstvách:

1. Prečo_dôvodu prečo vec vzniká

2. Načo_jej zmyslu

3. Ako_spôsobu akým je vytvorená

Dotýka sa samotných vecí architektúry a vzťahov, ktoré vytvára. Naša práca je zameraná na kombináciu reálnych aspektov navrhovania s utopickýmu víziami spôsobom, ktorý by mohol byť skutočnou inšpiráciou v praxi. Dôraz kladieme na analýzu zadania a koncepčné myslenie jednotlivca, ktoré sa uskutočňuje 1.) v presnej definícii pojmov v abstraktnom ponímaní (text), 2.) v transformácii do grafickej polohy (diagramy), 3.) v aplikácii v podobe konceptu (návrh) a 4.) vo verbálnom prejave (prezentácia). Ťažiskom práce v ateliéri je modelové zobrazenie a intuitívny spôsob navrhovania. Chceme podporovať talent inteligentných ľudí v individuálnom prístupe k študentovi (konzultácie) a spoločne tvoriť duch ateliéru (čítanie a analýzy textov, prednášky k zadaniu, exkurzie, diskusie a pod.).