Archív MotionLab

Akademický rok 2015/2016:

1. zadanie: Z rekreácie na bývanie...a späť?

Miesto: Jevany, ČR

Vedúci ateliéru: Prof. Ing. arch. Robert Voticky, Dip. Arch (Kingston)
Asistentka: Mgr. art. Júlia Kolláthová
Akademický rok: 2015/16 ZS

Študenti:

 • Peter Galdík, 2. roč.
 • Ján Malík, 4. roč.
 • Karolína Barényiová, 5. roč.
Peter Galdík
Peter Galdík – Z rekreácie na bývanie...a späť?
Peter Galdík – Z rekreácie na bývanie...a späť?
Peter Galdík – Z rekreácie na bývanie...a späť?
Peter Galdík – Z rekreácie na bývanie...a späť?
Peter Galdík – Z rekreácie na bývanie...a späť?
Peter Galdík – Z rekreácie na bývanie...a späť?
 Ján Malík
Karolína Barényiová 

2. zadanie: Revitalizácia Šafárikovho námestia a Vajanského nábrežia v Bratislave – ateliérový projekt

Vedúci ateliéru: Prof. Ing. arch. Robert Voticky, Dip. Arch (Kingston)
Asistent: Mgr. art. Júlia Kolláthová, ArtD.
Akad. rok: 2015/16 LS

Študenti:

 • Peter Galdík, 2. roč.
 • Petra Garajová, 2. roč.
 • Dominika Dančíková, 3. roč.
 • Vaidehi Kanada, Erasmus student, India
 • Ján Malík, 4. roč., bakalárska práca
 • Patrícia Šimončičová, 4. roč., bakalárska práca
 • Bc. Karolína Barényiová, 5. roč.
 • Bc. Juraj Peták, 5. roč.
 • Bc. Róbert Martinček, 6. roč., diplomová práca
 • Bc. Júlia Počatková, 6. roč., diplomová práca

Spomienky na letné prázdniny v Bratislave pred 60 rokmi sú krásne. Moderný funkcionalistický byt na Gajovej ulici I/B v blokoch z rovnakého obdobia, detské ihrisko na námestí a zeleň všade. Extravagantné budovy Modrého kostolíka sv. Alžbety či gymnázia v susedstve a silná definícia verejného priestoru až k Šafárikovmu námestiu a priamočiare prepojenie s nábrežím Dunaja a starým mostom.

Návrat na rovnaké miesto dnes je depresívne rovnako, ako na mnohých iných miestach v súčasnej Bratislave. Budovy na Gajovej ulici sú zle udržiavané, kostol a gymnázium sú síce opravené, ale celý priestor námestia je dominovaný parkujúcimi vozidlami a zadné fasády blokov s policajnou stanicou sa stavajú k zeleni parkoviska obvodovými stenami a ostnatým drôtom. Trojuholník Šafárikovho námestia je oddelený a obkľúčený komunikáciami a prepojenie s nábrežím a novým budúcim mostom je nejasné a opäť dominované dopravnými komunikáciami. Pokus o spestrenie vybavenosti kontajnerovým riešením sa evidentne nepodaril. Jednotky občerstvenia sú opustené tak ako niekoľko obchodných/ komerčných priestorov. Zadné fasády s infraštruktúrou vnášajú na námestie dojem zriadeného staveniska.

Úloha: analýza námestia a blokov, zelene a verejných priestorov, koncept doplnený o rekonštrukciu existujúcich prvkov, nový koncept  kvalitného urbanistického komplexu s námestím, využitie kinetických a responzívnych prvkov pre vybavenosť , komerciu, voľný čas a kvalitné prepojenie s nábrežím Dunaja novým mostom.

Organizácia námestia by mala reagovať na ročné obdobia a klímu, na pracovné dni a víkendy, na školské prázdniny, štátne sviatky či udalosti a pod.

Metóda: Spoločný model námestia s individuálnymi návrhmi inštalovanými na spoločný model.

Animácie, 3D prezentácia a modely.

Peter Galdík – Fyzický model námestia
Peter Galdík – Fyzický model námestia
Peter Galdík – Pracovný model
Peter Galdík – Pohľad z hora
Peter Galdík – Počítačový model námestia
Peter Galdík – Atmosféry v rôznom počasí
Peter Galdík – Počítačové vizualizácie
Petra Garajová – Fyzický model námestia
Petra Garajová – Štúdia tienenia
Petra Garajová – Fyzický model
Petra Garajová – Počítačová vizualizácia
Petra Garajová – Fyzický model
Juraj Peták – Počítačová vizualizácia
Juraj Peták – Počítačová vizualizácia
Juraj Peták – Vizualizácia
Juraj Peták – Vizualizácia
Juraj Peták – Počítačový model námestia
Juraj Peták – Fyzický model kinetického systému
Dominika Dančíková – Pôdorys riešeného územia
Dominika Dančíková – Počítačová vizualizácia
Dominika Dančíková – Počítačová vizualizácia
Dominika Dančíková – Počítačová vizualizácia
Dominika Dančíková – Počítačová vizualizácia
Dominika Dančíková – Vizualizácia interiéru skleníka
Dominika Dančíková – Vizualizácia interiéru skleníka
Dominika Dančíková – Vizualizácia interiéru skleníka
Vaidehi Kanada – Pôdorys námestia
Vaidehi Kanada – Počítačová vizualizácia
Vaidehi Kanada – Počítačová vizualizácia
Vaidehi Kanada – Počítačová vizualizácia
Vaidehi Kanada – Počítačová vizualizácia

Bakalári:

 • Ján Malík, 4. roč., Revitalizácia Šafárikovho námestia a Fajnorovho nábrežia
 • Patrícia Šimončičová, 4. roč., Multifunkčné sídlo spoločnosti Festka

 

Diplomanti:

 • Bc. Róbert Martinček, 6. roč., Miesto ako matéria- Vinohrad, Site as a fabric- Winery
 • Bc. Júlia Počatková, 6. roč., Svetlo ako generátor architektonického priestoru, Lantern house, Light as generator of architectural space, Lantern house
Patrícia Šimončičová – Festka headquarters, fyzický model
Patrícia Šimončičová – Festka headquarters, fyzický model
Miesto ako matéria – Vinohrad, fyzický model
Róbert Martinček – Miesto ako matéria – Vinohrad, fyzický model
Róbert Martinček – Miesto ako matéria – Vinohrad, fyzický model
Róbert Martinček – Miesto ako matéria – Vinohrad, fyzický model
Júlia Počatková – Lantern house, fyzický model
Júlia Počatková – Lantern house, fyzický model
Júlia Počatková – Lantern house, fyzický model
Júlia Počatková – Lantern house, fyzický model
Júlia Počatková – Lantern house, fyzický model
Júlia Počatková – Lantern house, fyzický model

 

   

  Akademický rok 2014/2015:

  Vedúci ateliéru: Prof. Ing. arch. Robert Voticky, Dip. Arch (Kingston)
  Asistentka: Mgr. art. Júlia Kolláthová

  1. zadanie: Analýza a model vybranej kinetickej štruktúry (video)

  Študenti:

  • Gabriela Lenďáková, 3. roč., Theo Jansen - analýza mechanizmu Strandbeest
  • Bc. Adrián Švec, 6. roč., kinetická štruktúra inšpirovaná prácou Caldera
  • Gabriela Mészáros, 2. roč., rozkladacia strešná konštrukcia inšpirovaná prácou Chucka Hobermana
  • Bc. Júlia Počatková, 5. roč., Dukno Yoon- prsteň s krídlami
  • Karolína Barényiová, 4. roč., human hand - biologic structure to animatronics
  • Katarína Karásková, 2. roč., Wouter Scheublin- kráčajúci stôl
  • Rebeka Zacková, 2. roč., Klemens Torggler`s door
  • Bc. Róbert Martinček, 5. roč., analýza orgiami- Miura pattern fold
  • Zuzana Jurčišinová, 2. roč., Luis Quelhas Marques, študentská práca
  • Bc. Dušan Draxler, 6. roč., hydraulické robotické rameno

  2. zadanie: Kinetické kreslo s postrannými stoličkami pre arcibiskupa v katedrále sv. Víta v Prahe (video)

  Študenti:

  • Gabriela Mészáros, 2. roč.
  • Zuzana Jurčišinová, 2. roč.
  • Katarína Karásková, 2. roč.
  • Rebeka Zacková, 2. roč.
  • Karolína Barényiová, 4. roč.
  • Bc. Róbert Martinček, 5. roč.
  • Júlia Počátková, 5. roč.

  3. zadanie: Kinetické folly v parku v Martine (galéria)

  Študenti:

  4. zadanie: Dočasné rozkladacie sídlo (galéria)

  Študenti:

  • Rebeka Zacková, 2. roč.
  • Katarína Karásková, 2. roč. (video)
  • Gabriela Mészáros, 2.roč.
  • Zuzana Jurčišinová, 2. roč.
  • Patrícia Šimončičová, 3. roč. (video)
  • Bc. Júlia Počatková, 5. roč.
  • Bc. Róbert Martinček, 5. roč