Kresba pre reštaurovanie

Holotíková, 1. ročník bc. stupeň štúdia
Holotíková, 1. ročník bc. stupeň štúdia
Kvasnica, 1. ročník bc. stupeň štúdia
Luptáková, 1. ročník bc. stupeň štúdia
Luptáková, 1. ročník bc. stupeň štúdia
Ondirko, 1. ročník bc. stupeň štúdia
Ondirko, 1. ročník bc. stupeň štúdia
Závodská, 1. ročník bc. stupeň štúdia
Majek, 2. ročník bc. stupeň štúdia
Slezová, 2. ročník bc. stupeň štúdia
Stassel, 2. ročník bc. stupeň štúdia
Majek, 2. ročník bc. stupeň štúdia
Marek, 2. ročník bc. stupeň štúdia
Nahálková, 2. ročník bc. stupeň štúdia
Nahálková, 2. ročník bc. stupeň štúdia
Slezová, 2. ročník bc. stupeň štúdia
Slezová, 2. ročník bc. stupeň štúdia,
Záhora, 2. ročník bc. stupeň štúdia
Majek, 3. ročník bc. stupeň štúdia
Slezová, 3. ročník bc. stupeň štúdia
Doboš, 4. ročník bc. stupeň štúdia
Doboš, 4. ročník bc. stupeň štúdia
Macha, 4. ročník bc. stupeň štúdia
Machatová, 4. ročník bc. stupeň štúdia
Machatová, 1. ročník mgr. stupeň štúdia
Pleva, 1. ročník mgr. stupeň štúdia
Rudinská, 1. ročník mgr. stupeň štúdia

CHARAKTERISTIKA PREDMETU:

Poslanie reštaurátora si vyžaduje, aby odborné vedomosti technického charakteru boli vyvážené umeleckým talentom. Na splnenie aj tých najnáročnejších úloh na vysokej výtvarnej úrovni je nevyhnutné, vzhľadom na špecifickosť odboru reštaurovania v štruktúre vysokej školy typu akadémie, absolvovať „klasický“ ateliérový proces výučby kresby. Historicky overený systém stupňovania náročnosti predkladaných problémov, s dôrazom na kompozíciu, perspektívu, plasticitu, priestor, základnú znalosť anatómie ľudského tela a predovšetkým na proporcie, sleduje cieľ, aby si študenti osvojili istotu pri riešení jednotlivých zadaní. Prioritou je používanie tradičných postupov, techník a médií. Len ich dokonalé zvládnutie umožní hlavne v prípade vyšších ročníkov hľadanie osobitého výrazu, štylizáciu či prípadné experimentovanie s rôznymi médiami, pričom rozsah sebarealizácie v kresbe môže byť od detailnej realistickej štúdie až po spontánnu skratku, gesto, abstrakciu.