Kresba pre grafiku a iné médiá

Zsolt Szabó – Kresba pre grafiku a iné médiá
Pavol Truben – Kresba pre grafiku a iné médiá
Zuzana Jariabková – Kresba pre grafiku a iné médiá
Lukáš Marinica – Kresba pre grafiku a iné médiá
Gábor Gyenes – Kresba pre grafiku a iné médiá
Ľudmila Horňáková – Kresba pre grafiku a iné médiá
Maroš Baláž – Kresba pre grafiku a iné médiá
Jakub Kľúčik – Kresba pre grafiku a iné médiá
Katarína Čáková – Kresba pre grafiku a iné médiá
Andrej Hnát – Kresba pre grafiku a iné médiá
Marek Cina – Kresba pre grafiku a iné médiá
Alžbeta Malcová – Kresba pre grafiku a iné médiá
Martina Albrechtová – Kresba pre grafiku a iné médiá

Cieľom predmetu kresba pre študentov Katedry grafiky a iných médií je postupné rozvíjanie kresbových schopností a následné nadobúdanie skúseností vedúce k vlastnému výtvarnému prejavu. V nižších ročníkoch je to najmä snaha o realistické zobrazenie pomocou klasických nástrojov na kreslenie a vysporiadanie sa s anatomickým komponovaním vo väčšom formáte. Podstatné je narúšanie stereotypov a hľadanie vlastnej cesty k zdravej kresbe.
Vo vyšších ročníkoch, po nadobudnutých skúsenostiach, sa kresba stáva hrou. Je tu priestor na experiment a individuálny prístup, ktorého výsledkom by mal byť jasný rukopis jednotlivca.

Stručná koncepcia výučby kresby pre jednotlivé ročníky

Bakalárske štúdium

1. ročník:

odstraňovanie zlozvykov v kresbe

pochopenie kresby ako výtvarného média

postupný prechod na väčší formát od menších formátov (viac menších kresieb vo väčšom formáte)

od správnej skice po správnu vecnú štúdiu, s dôrazom na kompozíciu

správna kresba detailov, najmä ruky, nohy

pochopenie svetelných, plastických a priestorových vzťahov v kresbe

2. ročník:

kresba aktu rôznymi kresliarskymi nástrojmi

objavovanie technických možností v kresbe

pochopenie anatomických vzťahov

zvládanie aj náročnejších pohľadov

efektívne kreslenie vo veľkom formáte

3. ročník:

grafická kresba s dôrazom na správne anatomické spracovanie

hľadanie nadväzností v kresbe voči vlastnému výtvarnému prejavu v ateliéri

vyjadrenie charakteru modelu pomocou rôznych výtvarných aj technických prostriedkov v kresbe (psychologický rozmer)

možnosť prípadného posunu (zámerná deformácia)

4. ročník:

kreslenie aktu na kvalitnej výtvarnej úrovni

vlastný kresbový prejav a rukopis

komunikácia a schopnosť obhájiť si vlastné názory v kresbe

Magisterské štúdium

1. ročník:

kreatívne kreslenie

vlastný rukopis

tvorba vlastných konceptov v kresbe

originálny kresbový výstup, ktorému predchádza kvalitná príprava a konzultácie

výskum netradičných kresbových postupov, experiment