Kresba pre dizajn

Programom predmetu je zvládnutie kresby podľa živého modelu, rozvíjanie kresliarskeho a výtvarného vnímania reality s dôrazom na možnosti využitia predmetu vo vlastnej tvorbe študentov v odbore priemyselný a grafický dizajn.

1. ročník 1. a 2. semester:

  • základná počiatočná komunikácia na základe ústnej konfrontácie predošlých domácich a školských kresbových prác, zameraná na oboznámenie sa s doterajšími kresliarskymi skúsenosťami a spotenciálom študentov
  • kresba podľa živého modelu – akt, zameraná na zvládnutie základných pravidiel študijnej kresby
  • osvojenie si práce s formátom a proporciami v mierke

2. ročník 3. a 4. semester:

  • kresba podľa živého modelu –  v mierke 1:1, zameraná na rozvoj kresliarskych kvalít študentov v danom formáte
  • študijná kresba vybraných detailov ľudského tela a kompozícií s inými materiálmi

3. ročník 5. a 6. semester:

  • kresba podľa živého modelu – akt zo zameraním na transformáciu zvládnutej študijnej kresby, na rozvoj a podporu vlastného štýlu kresby študentov s nasmerovaním k možnosti využitia v odbornej práci