DOD

Rozmýšľate o štúdiu dizajnu, maľby, fotky či architektúry? Príďte 25. októbra na Deň otvorených dverí Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Výučba naživo, rozhovory sa študentmi a doktorandmi, konzultácie s pedagógmi.

DOD 2018
DOD 2018

štvrtok 25.10. 2018 od 9:00 do 17:00

(týždeň pred začiatkom jesenných prázdnin)

DOD bude vo všetkých troch budovách VŠVU v Bratislave, predstavia sa všetky katedry a ateliéry.

Viac o katedrách/ateliéroch https://vimeo.com/album/2515238

Čo vás čaká?

  • komentované prehliadky 
  • individuálne konzultácie portfólií s pedagógmi
  • prezentácie ateliérov
  • výstavy študentských prác a publikácií
  • špeciálny program ateliérov

V prípade otázok nás kontaktujte na pr@vsvu.sk

Ospravedlnenky si môžete vyzdvihnúť na Hviezdoslavovom nám. 18 na študijnom oddelení, č. dv. 124, alebo na Drotárskej ceste 44 u tajomníčiek katedier na č. dv. 106, 151 a 318 medzi 9:00 a 16:00 hod.

 

PROGRAM DOD 2018

 

Komentovaná prehliadka 

prevedenie budovou s krátkymi zastávkami v ateliéroch

  • na Hviezdoslavovom námestí 18 

9:00 – maľba 
13:00 – architektúra  

  • na Drotárskej ceste 44

10:00 a 14:00 – dizajn, sklo, keramika, šperk, reštaurovanie, intermédiá, socha, textilná tvorba, grafika, ilustrácia, vizuálna komunikácia, fotografia, kresba 

Programy katedier:

 

Koceľova 23

KATEDRA MALIARSTVA

Prípravný ateliér (Mgr. art. Erik Šille)
10:00 – 16:00 otvorený ateliér, vystavené práce študentov

Ateliér mal+by (doc. Mgr. art. Klaudia Kosziba, ArtD., Mgr. art. Dominik Hlinka)
10:00 – 16:00 otvorené ateliéry
13:00 – 16:00 individuálne konzultácie

Dielne/Idea výtvarného materiálu (Mgr. art. František Demeter)
14:00 – 15:00 prezentácia prác študentov, technologické ukážky

 

Hviezdoslavovo námestie 18

KATEDRA MALIARSTVA

Ateliér maľby III (Mgr. art. Martin Špirec, ArtD., Mgr. art. Rastislav Podhorský)
10:00 – 16:00 otvorené ateliéry, individuálne konzultácie

Štvrtý ateliér (prof. Ivan Csudai, akad. mal., OA. Mgr. art. Michal Černušák, ArtD.)
10:00 – 16:00 otvorené ateliéry, individuálne konzultácie

KATEDRA ARCHITEKTONICKEJ TVORBY

9:00 – 12:00 Vystavené vizualizácie projektov, prezentácie rozpracovania, kritiky

9:00 – 12:00 Ateliér na skúšku – otvorený ateliér – záujemcovia si navrhnú, nakreslia a vymodelujú domček, možnosť konzultácie návrhu

13:30 – 14:30 Prezentácia KAT, beseda a možnosť konzultovať domáce práce

14:30 – 17:00 Prístupné ateliéry, prebiehajúca ateliérová výučba

 

Drotárska cesta 44                        

KATEDRA FOTOGRAFIE A NOVÝCH MÉDIÍ

9:00 – 17:00
prístupné všetky ateliéry : prítomní pedagógovia a študenti katedry
prezentácia študentských prác a publikácií
individuálne konzultácie priamo počas dňa otvorených dverí a informácie o prijímacích pohovoroch

KATEDRA SOCHA, OBJEKT, INŠTALÁCIA

9:00 – 17:00 otvorené ateliéry
č. 365 Aj plochá socha –  doc. Ján Hoffstädter, akad. soch.
č. 366 Socha v 3D virtuálnom priestore a architektúre – prof. Patrik Kovačovský
č. 188 Kurz modelovania – doc. Rastislav Trizma, akad. soch.
č. 187 Kurz Sochy I. –  Mgr. art. Mira Podmanická, ArtD. 

9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00 Vystavené študentské práce z 1. ročníka 

Prezentácia výsledkov na 1. poschodí – vystavené práce pedagógov a študentov katedry SOI. Prezentácia na TV/projektore z vybraných prác študentov.

Možnosť komentovanej prehliadky v dielňach na prácu s kameňom, drevom, odlievanie do sadry a plastov, odlievanie do bronzu a zváranie kovov.

Možnosť konzultácií pre uchádzačov o štúdium po celý deň.

KATEDRA GRAFIKY A INÝCH MÉDIÍ

sprístupnené všetky ateliéry

9:00 – 13.00 – možnosť nahliadnuť do ateliérovej tvorby študentov

9:00 – 17:00 – poskytovanie informácií ohľadom prijímacích pohovorov a štúdia na katedre, možnosť konzultácie pre záujemcov o štúdium na katedre, prístup ku katalógom ateliérov a materiálom, ktoré prezentujú aktivity katedry

KATEDRA INTERMÉDIÍ

9:00 – 17:00 – všetky ateliéry – prezentácie jednotlivých ateliérov, projekcie prác z archívu

Ateliér priestorových komunikácií + (prof. Anton Čierny)
projekcia prác, sprievodný text o koncepcii ateliéru, prítomný pedagóg

Ateliér IN (doc. akad. mal. Ilona Németh, ArtD.)
projekcia študentských prác, prítomní študenti a pedagógovia pre poskytovanie informácií o štúdiu v ateliéri.

Ateliér vvv vizuálne, verbálne, verejné (doc. Mgr. art. Martin Piaček, ArtD.)
projekcia študentských prác a konzultácie pre uchádzačov, prítomní pedagógovia.

11:00 – 17:00     

LAB, miestnosť č. 270 (Mgr. et Mgr. art Peter Barényi, ArtD.)
prezentácia činnosti v LABe, možnosť nazrieť do skladu s vybavením a porozprávať sa o vyučovaných predmetoch

KATEDRA ÚŽITKOVÉHO UMENIA

9:00 – 17:00

Ateliér keramiky

videoprojekcia prác študentov, miestnosť č. 177

Ateliér Sklo

ateliér 103:
prezentácia aktuálnych aj starších prác študentov formou malej výstavy
prebiehajúca ateliérová výučba
prehliadka dielenských priestorov, sprevádza Milan Opálka, akad. soch., časový harmonogram a informácie v ateliéri 103.

Ateliér S+M+L_XL – KOV A ŠPERK
miestnosť č. 102 inštalácia študentských prác a premietanie
miestnosť č. 368 – prebiehajúca výučba a možnosť nazrieť do dielenského priestoru ateliéru

KATEDRA TEXTILNEJ TVORBY

9:00 – 17:00

Ateliér odevného dizajnu miestnosť č. 343
Ateliér textilného dizajnu miestnosť č. 359
Ateliér textilnej tvorby v priestore miestnosť č. 138 
sprístupnené ateliéry, prítomní študenti, možnosť pozrieť si prebiehajúcu výučbu
počas komentovanej prehliadky bude pripravená video prezentácia v každom ateliéri
možnosť konzultácií s pedagógmi

dielňa č.13
ukážky práce s novými technológiami – digitálne žakárové tkanie textílií a tafting 

dielňa č.141
súčasná metóda tvorby autorských vlasových kobercov použitím pneumatickej nastreľovacej pištole

KATEDRA DIZAJNU

9.00 – 17.00

Ateliér Industrial dizajn – miestnosť č. 308A
Ateliér Art dizajn – miestnosť č. 237
Ateliér Transport dizajn – miestnosť č. 116
prístupné všetky ateliéry, prítomní pedagógovia, asistenti a doktorandi
možnosť konzultácií
video prezentácie prác študentov
prezentácie prác študentov – modely, prototypy,

KATEDRA VIZUÁLNEJ KOMUNIKÁCIE

9:00 – 17:00

miestnosť č. 226
prezentácia katedry na obrazovke, prítomnosť pedagógov podávajúcich informácie o štúdiu a prijímacích pohovoroch

KATEDRA REŠTAUROVANIA

9:00  – 17:00

ateliéry na 1., 2. a 3. poschodí
prístupné ateliéry s pracujúcimi študentmi, prezentácia katedry reštaurovania po jednotlivých ateliéroch

Reštaurátorská klinika pre verejnosť
poradenstvo v oblasti reštaurovania umeleckých diel a ich artefaktov

KABINET KRESBY

08:00 – 17:00
prebiehajúca výučba kresby podľa modelu v ateliéri č. 258 a 345.

Vstup možný len v rámci komentovanej prehliadky !

 

 

Prijímacie skúšky na VŠVU

Prihlášku posielajte do 2.12. 2018.            

Prijímacie skúšky sa uskutočnia:

  1. turnus – od 14.1.2019 do 16.01.2019
  2. turnus – od 21.01.2019 do 23.01.2019

 

                                                                                                                                                                                               

Takto to vyzeralo na Dni otvorených dverí 2017:

 

DOD 2017
DOD 2017
DOD 2017
DOD 2017
DOD 2017
DOD 2017
DOD 2017
DOD 2017
DOD 2017
DOD 2017
DOD 2017
DOD 2017
DOD 2017
DOD 2017
DOD 2017
DOD 2017
DOD 2017
DOD 2017
DOD 2017
DOD 2017
DOD 2017
DOD 2017
DOD 2017
DOD 2017
DOD 2017
DOD 2017
DOD 2017
DOD 2017
DOD 2017
DOD 2017
DOD 2017
DOD 2017
DOD 2017
DOD 2017
DOD 2017
DOD 2017
DOD 2017
DOD 2017
DOD 2017
DOD 2017
DOD 2017
DOD 2017
DOD 2017
DOD 2017
DOD 2017
DOD 2017
DOD 2017
DOD 2017
DOD 2017
DOD 2017
DOD 2017
DOD 2017
DOD 2017
DOD 2017
DOD 2017
DOD 2017
DOD 2017
DOD 2017
DOD 2017
DOD 2017
DOD 2017
DOD 2017
DOD 2017
DOD 2017
DOD 2017
DOD 2017
DOD 2017
DOD 2017
DOD 2017
DOD 2017
DOD 2017

 

DOD je verejné podujatie. VŠVU bude podujatie dokumentovať a fotografie zverejní na web stránke VŠVU a facebook profile. V prípade otázok kontaktujte PR oddelenie VŠVU na pr@vsvu.sk.