Výstavy študentov

Výstavy študentov VŠVU.

Lokalni dnevnik

Srdečne Vás pozývame na prezentáciu workshopu Local Journal, v mestskej galérii Fonticus, Groznjan, v Chorvátsku.

Lokalni dnevnik

Presence – Absence

Spoločnou črtou v tvorbe vystavujúcich autoriek je práca s pamäťou ako procesom, dynamickým mechanizmom zapamätávania, vybavovania a uchovávania informácií, s ktorými prichádzame do kontaktu...

Presence – Absence

Tatiana Takáčová – Inner view

Tatiana Takáčová je absolventkou VŠVU, Katedry fotografie a nových medií - v ateliéri O fotografii pod vedením Mgr. art. Silvie Saparovej, ArtD.; absolvovala aj zahraničnú stáž v ateliéri Reklamnej fotografie na UTB v Zlíne.

Tatiana Takáčová – Inner view

Péčko

Výtvarná skupina BAnda – Ján Hrčka, Jakub Hvězda, Andrea Kopecká, Filip Sabol, Michal Turkovič, pozývajú na výstavu Péčko v galérii Artatak.

Péčko

Fashion Live

Absolventky magisterského a bakalárskeho štúdia ateliéru odevného dizajnu pod vedením doc. Júlie Sabovej predstavia svoje autorské kolekcie v Starej tržnici v Bratislave.

Fashion Live

Umenie verzus študenti

Výstava prezentuje študentov Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave z dvoch ateliérov na Katedre socha, objekt inštalácia a z Ateliéru keramiky Katedry užitkového umenia.

Confetti for Rostock

21 študentov fotografie z 3 krajín (Slovensko, Nemecko, Fínsko) z 3 škôl (Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Institut für Design und Kunst, Fachhochschule Lahti Fachbereich Gestaltung, Fachhochschule Bielefeld).