Výstavy študentov

Výstavy študentov VŠVU.

Prachy

Výstava študentov Ateliéru Industrial design na Zlín Design Week

Prachy

Duch Monochromatickej Farebnosti

Japonská tradičná tušová maľba Suibokuga a slovenská tvorba. Od čiernej k transparentnej, z Japonska na Slovensko, preskúmať potenciál umenia.

Duch Monochromatickej Farebnosti