Výstavy pedagógov

Výstavy pedagógov VŠVU.

Bio-vázy 0–5

Mira Podmanická a Markéta Nováková v rámci projektu Parter Gallery predstavia svoj projekt bio-vázy.

Váza

Pedagógovia VŠVU Markéta Nováková, Mira Podmanická a Daniel Piršč prezentujú svoje diela na výstave v Galérii X.

Bodytalk

Doc. Mgr. art. Jana Hojstričová ArtD. a Mgr. art. Palo Macho prezentujú svoje diela na medzinárodnej výstave Bodytalk v Dánsku.

Prix Louis Schmidt

Mgr. art. Mira Podmanická, ArtD. prezentuje svoje dielo PrieStory na výstave Prix Louis Schmidt.