Výstavy pedagógov

Výstavy pedagógov VŠVU.

Ceramic Event

Prezentácia tvorby Markéty Novákovej a Miry Podmanickej na výstave Ceramic Event v Bruseli.

Ceramic Event

Dekor

Výstavný projekt Markéty Novákovej a Miry Podmanickej, prezentuje tvorbu najmladšej generácie slovenských a českých výtvarníkov, ktorí pracujú s médiom keramiky. V rámci tohto územia ponúka priateľskú konfrontáciu, ktorá je zaujímavou možnosťou porovnania prístupov keramických tvorcov. Predkladá podobnosti, odlišnosti a prelínanie, ktoré je dané úzkym prepojením našich dvoch krajín.

Dekor

Konteksty '90

Výstava Patrika Kovačovského a Marcina Berdyszaka v poľskom meste Bydgoszcz.

Konteksty '90

Posledný zhasne!

Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici, Banícke múzeum v Rožňave, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, OZ Mnémosyné, Združenie Prvého mája, OZ Otvor dvor a vystavujúci umelci srdečne pozývajú na repetitio výstavy.

Posledný zhasne!