Výstavy pedagógov

Výstavy pedagógov VŠVU.

Markéta Nováková v porceláne

„Je potrebné dodržať každý krok daného výrobného postupu, pracovať systematicky a precízne - po dôslednom premyslení idey, podľa nákresu vytvoriť presný model, aby čo najlepšie vyšla forma a následne aj samotné dielo."

Markéta Nováková v porceláne

Konjunkcie / Časová zhoda

Výstava mapujúca spoluprácu Pala Macha s niekoľkými generáciami osobností slovenského vizuálneho umenia.

Konjunkcie / Časová zhoda