SOFT NORM – O symbolickej minulosti, vzťahovej súčasnosti a špekulatívnej budúcnosti umenia a výstav

(Pojednanie komponované ako Wunderkammer)

SOFT NORM - 20
SOFT NORM - 20
Ilustrácia vzniku vesmíru z knihy Roberta Fludda: Utriusque cosmi, maioris scilicet et minoris, metaphysica, physica, atque technica historia (Metafyzická, fyzikálna a technická história dvoch svetov, makrokozmu a mikrokozmu) z roku 1617.

10. 5. 2018, 16:00

Hviezdoslavovo námestie 18, Bratislava, miestnosť H220

Prednášajúci:

Mira Keratová
historička umenia a kurátorka, SSG BB

„Tak ako sa Platón domnieval, že všetky vedomosti sú len rozpomínaním sa, Šalamún zas vyhlasoval, že všetko nové je len zabudnutím.” (F. Bacon, Essays, 1597)