Milan Hnat – habilitačná prednáška

Rektor Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave oznamuje, že dňa 

21. 11. 2018  o 11:00

sa v prednáškovej miestnosti č. 135 na Hviezdoslavovom nám. č. 18 uskutoční verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce vysokoškolského učiteľa AU Banská Bystrica, akad. mal. Milana Hnata, ArtD. v študijnom odbore 2.2.1 Výtvarné umenie pod názvom 

Zviditeľnenie neviditeľného.

Rektor na prednášku pozýva.